Μάθετε τα πάντα για τον χορό

Χορός. Η διεύθυνση και η ακολούθηση


Διεύθυνση- ακολούθηση. Τα χαρακτηριστικά

Διεύθυνση- ακολούθηση. Τα χαρακτηριστικά

Μία από τις πιο ασύλληπτες ιδέες των Ballroom χορών είναι η διεὐθυνση και η ακολούθηση. Το πιο σημαντικό στοιχείο της διεύθυνσης και της ακολούθησης είναι το κράτημα.
  (εμπεριέχεται σχετικό θέμα- κλικ στον τίτλο)

Ballroom. Oι κοινές ευθύνες των χορευτών

Ballroom. Oι κοινές ευθύνες των χορευτών

Παρ' όλο που κάθε παρτενέρ έχει τον δικό του ρόλο, υπάρχουν και κάποιες κοινές ευθύνες και για τους δύο χορευτές. Δεν γίνεται να στηριχτεί η κίνηση των παρτενέρ μόνο στον καβαλιέρο ή μόνο στην ντάμα. 
  (εμπεριέχεται σχετικό θέμα- κλικ στον τίτλο)

Xοροί ballroom. Ο ρόλος της διεύθυνσης

Xοροί ballroom. Ο ρόλος της διεύθυνσης

Ο ρόλος του καβαλιέρου είναι πολύ διαφορετικός και ευδιάκριτος από το ρόλο της ντάμας. Ο καβαλιέρος καθορίζει τον ρυθμό και το συναίσθημα. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα αισθητό στους Ballroom χορούς.
  (εμπεριέχεται σχετικό θέμα- κλικ στον τίτλο)

Χοροί ballroom. Ο ρόλος της ακολούθησης

Χοροί ballroom. Ο ρόλος της ακολούθησης

Ο ρόλος της ντάμας είναι να ακολουθεί. Η ακολούθηση περιλαμβάνει τις δικές της ευθύνες. Κάθε χορός έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει η ντάμα να γνωρίζει.
  (εμπεριέχεται σχετικό θέμα- κλικ στον τίτλο)

Χορός. Ένα σώμα, τέσσερα πόδια

Χορός. Ένα σώμα, τέσσερα πόδια

Όταν δύο χορευτές μπορούν να χορέυουν έτσι πραγματικά δεν υπάρχει ποιο όμορφο συναίσθημα. Δημιουργείται μία μαγική ένωση. Γι' αυτό και οι ballroom χοροί είναι τόσο εθιστικοί.
         (>>> εμπεριέχεται ένα σχετικό θέμα)

Χοροί ballroom. Η σύνδεση των χορευτών.

Χοροί ballroom. Η σύνδεση των χορευτών.

Στους χορούς ballroom η σύνδεση είναι το μέσο επικοινωνίας που επιτρέπει στον καβαλιέρο να διευθύνει την ντάμα, και στην ντάμα να καταλάβει την πρόθεση του καβαλιέρου. 
  (εμπεριέχεται σχετικό θέμα- κλικ στον τίτλο)