Μάθετε τα πάντα για τον χορό

τα πάντα για τον χορό, δωρεάν και χωρίς διαφημίσεις!

info@pro-dance.gr  

Στο τμήμα «Νέα» θα βρείτε όλες τις πρόσφατες καταχωρήσεις.

H ιστορία του Waltz.

Το Αργό Βαλς υπήρξε παραλλαγή του Βιεννέζικου Βαλς και τελικά έγινε ξεχωριστός χορός το 1930.

Αρχικά η λέξη «Βαλς» χαρακτήριζε το Βιεννέζικο Βαλς, καθώς δεν υπήρχε άλλο είδος Βαλς.

Τη δεκαετία του '30, όταν εμφανίστηκε στη Βοστόνη το Αργό Βαλς, το μέχρι τότε αποκαλούμενο Βαλς μετονομάστηκε σε Βιεννέζικο Βαλς (από τη πόλη προέλευσής του) και με τη λέξη «Βαλς» γινόταν πλέον αναφορά στο Αργό Βαλς.

Ο ρυθμός του χορού οφείλεται στο γεγονός ότι περιείχε περίπλοκες φιγούρες που απαιτούσαν πιο αργό ρυθμό από το Βιεννέζικο Βαλς.

Στην πραγματικότητα, το Αργό Βαλς δεν γνώρισε από την αρχή την ίδια επιτυχία με το Βιεννέζικο Βαλς.

Παρ' όλα αυτά έγινε γνωστό μέσω των σχολών χορού, καθώς συνέφερε επαγγελματικά τους δασκάλους χορού να διδάσκουν σε αγωνιστικό επίπεδο το Αργό Βαλς που είχε πολυάριθμες φιγούρες (σε αντίθεση με το Βιεννέζικο Βαλς), ώστε να κάνουν περισσότερες ώρες μάθημα στους μαθητές.