Βρίσκεστε : Αρχική Videos

Videos

pro-dance music 2011 (κλικ)
Tango (δείτε τo video με ένα κλικ)
Χοροεσπερίδα στον Σ.Α.Ε. 4/6/2011
Σ.Α.Ε. dance- mendley
Χορευτικές εξετάσεις EΣΧΕ 28/7/2011 Gold-Mambo
Χορευτικές εξετάσεις EΣΧΕ 28/7/2011 Gold-Rumba
Χορευτικές εξετάσεις EΣΧΕ 28/7/2011 Gold-Swing
Χορευτικές εξετάσεις EΣΧΕ 28/7/2011 Gold-Sl.Waltz
Χορευτικές εξετάσεις EΣΧΕ 28/7/2011 Gold-Sl.Fox