Μάθετε τα πάντα για τον χορό

τα πάντα για τον χορό, δωρεάν και χωρίς διαφημίσεις!

info@pro-dance.gr  

Στο τμήμα «Νέα» θα βρείτε όλες τις πρόσφατες καταχωρήσεις.

Oδηγίες σχετικά με την ασφαλη λειτουργία των σχολών χορού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 14.06.2021

Το παρόν έγγραφο βασίζεται στις οδηγίες και συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων COVID-19 του Υπουργείου Υγείας και παρέχει οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία των Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού.

Το παρόν έγγραφο αντικαθιστά οποιαδήποτε προηγούμενη εγκύκλιο για το ίδιο θέμα.

Από τις 15/06/2021 επιτρέπεται η λειτουργία για τη δια ζώσης διεξαγωγή μαθημάτων/διδασκαλίας των Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού (ΠΔ 457/1983 ΦΕΚ 174/Α΄/28.11.1983).

α) Γενικοί κανόνες

Για τους διδασκόμενους, τους διδάσκοντες και τους λοιπούς εργαζόμενους στις ερασιτεχνικές σχολές χορού ισχύει η υποχρέωση διενέργειας μοριακού ελέγχου ή ταχείας δοκιμασίας αντιγόνου (rapid-test) ή αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) εβδομαδιαίως. Το αποτέλεσμα θα επιδεικνύεται στους υπεύθυνους των σχολών και θα ισχύει μόνο για την τρέχουσα εβδομάδα κάθε φορά.

 • Θα πρέπει να είναι καταγεγραμμένοι από τη σχολή οι εμβολιασμένοι και οι νοσήσαντες από COVID-19 λοίμωξη, τόσο οι διδασκόμενοι όσο και όλο το προσωπικό της σχολής.

 • Στις αίθουσες διδασκαλίας και στους υπόλοιπους κλειστούς χώρους των ερασιτεχνικών σχολών χορού θα πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ των ατόμων.

 • Το όριο αυτό καθορίζει και τον ανώτατο αριθμό ατόμων ανά αίθουσα διδασκαλίας. Σε περίπτωση που ο χώρος δεν επαρκεί για το σύνολο των διδασκομένων θα πρέπει να δημιουργηθούν υποτμήματα.

 • Στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών θα πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ των εργαζομένων, διότι αφορά κλειστούς χώρους.

 • Οι κλειστοί χώροι θα πρέπει να αερίζονται καλά. Ως προς τον κλιματισμό επιτρέπονται μόνο τα κλιματιστικά ανοικτού κυκλώματος.

 • Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για διδασκόμενους, εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

 • Στους κλειστούς χώρους θα πρέπει να γίνονται απολυμάνσεις με διάλυμα χλωρίνης 10:1, δηλαδή 9 μέρη νερό και 1 μέρος χλωρίνης, πριν και μετά από κάθε μάθημα/πρόβα. Αυτό ισχύει και για τους χώρους υγιεινής. Για επιφάνειες που είναι πιθανό να καταστραφούν από τη χρήση υποχλωριώδους νατρίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αιθανόλη συγκέντρωσης 70%. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται σε επιφάνειες που αγγίζονται συχνά όπως πόμολα, διακόπτες, κουπαστές κ.ο.κ.

 • Ειδική μέριμνα θα πρέπει να υπάρχει για την μπάρα μπαλέτου και την τακτική απολύμανσή της με τα ανωτέρω περιγραφόμενα αντισηπτικά.

 • Επιβάλλεται ενδελεχής και συχνός καθαρισμός και απολύμανση όλων των μουσικών οργάνων που τυχόν χρησιμοποιούνται.

 • Στους χώρους θα πρέπει να υπάρχει αντισηπτικό αλκοολούχου διαλύματος (70%).

 • Στους χώρους υγιεινής των μαθημάτων θα πρέπει να εφαρμόζονται κανόνες υγιεινής οι οποίοι περιλαμβάνουν:

  • Καλό αερισμό

  • Κλειστό καπάκι λεκάνης πριν χρησιμοποιηθεί το καζανάκι

  • Η χρήση χάρτινων ή πλαστικών καλυμμάτων λεκάνης μίας χρήσης είναι επιθυμητή.

  • Τρεχούμενο νερό και εφοδιασμός με σαπούνι, χάρτινες χειροπετσέτες, ποδοκίνητο δοχείο απορριμμάτων

  • Όπου είναι εφικτό να χρησιμοποιείται εξοπλισμός με φωτοκύτταρο ή με διακόπτη ποδιού (π.χ. για τη βρύση, το σαπούνι)

  • Να μην χρησιμοποιείται μηχάνημα για στέγνωμα των χεριών

  • Ουρά με αποστάσεις 1,5 μέτρου

  • Σε περίπτωση που νιπτήρες έχουν να χρησιμοποιηθούν πολύ καιρό συστήνεται να τρέξει ζεστό νερό για 5 λεπτά πριν από την πρώτη χρήση.

  • Τα ντους δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται.

 • Θα πρέπει να υπολογιστεί επαρκής χώρος στα αποδυτήρια, και αλλαγές ρούχων να γίνονται μόνο όποτε είναι απολύτως αναγκαίο. Σε περίπτωση που ο χώρος δεν επαρκεί για όλους θα πρέπει είτε να χρησιμοποιείται εκ περιτροπής ή να χρησιμοποιηθούν άλλοι διαθέσιμοι χώροι ως επιπλέον αποδυτήρια. Τα προσωπικά είδη θα πρέπει να φυλάσσονται κλεισμένα.

 • Ο χώρος διαλείμματος θα πρέπει να έχει επαρκή χώρο ώστε να τηρείται το όριο απόστασης. Επιπλέον, οι καρέκλες και τα τραπέζια θα πρέπει να απολυμαίνονται πριν κάθε χρήση.

 • Δεν επιτρέπεται η λειτουργία καντίνας για σερβίρισμα φαγητού, αλλά μόνον η χρήση της για νερό και αναψυκτικά.

 • β) Διεξαγωγή μαθημάτων

Προτείνεται τα μαθήματα να πραγματοποιούνται σε ανοικτούς (υπαίθριους) χώρους, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές για τις ανάγκες της διδασκαλίας.

Ως γενικός κανόνας αποστασιοποίησης τίθεται η τήρηση απόστασης τουλάχιστον δύο (2) μέτρων μεταξύ των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια του μαθήματος στους κλειστούς χώρους και 1,5 μέτρου, όταν το μάθημα πραγματοποιείται σε ανοικτούς (υπαίθριους) χώρους, εξαιρουμένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες για τις ανάγκες μίας άσκησης/χορογραφίας απαιτείται σωματική επαφή. Σε τέτοιες ασκήσεις/χορογραφίες πρέπει να έχει γίνει από τους συμμετέχοντες ταχεία δοκιμασία αντιγόνου (rapid-test) ή αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self-test) την ίδια ή την προηγούμενη ημέρα και να χρησιμοποιείται μάσκα. Επίσης, οι συμμετέχοντες στην εν λόγω άσκηση/χορογραφία είναι υποχρεωμένοι να απολυμαίνουν τα χέρια τους πριν και μετά από αυτή και η επαφή να είναι πολύ σύντομη.

Λοιποί κανόνες:

[α] Η διεξαγωγή εξετάσεων των σχολών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης θα πρέπει να πραγματοποιείται με όλα τα μέτρα ασφαλείας και με παρουσία των απαραίτητων για την εξέταση ατόμων (εξεταζόμενος και εξεταστική επιτροπή), χωρίς παρουσία κοινού.

[β] Για μαθητές που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου θα πρέπει να προβλέπεται διδασκαλία εξ αποστάσεως.

[γ] Για όλα τα άλλα μαθήματα ισχύουν οι αποστάσεις που προαναφέρονται.

[δ] Διευκρινίζεται ότι όλα τα αναφερόμενα μέτρα ισχύουν και για τους διδάσκοντες οι οποίοι πρέπει να φορούν μάσκες.

γ) Ασφάλεια διδασκομένων, διδασκόντων και λοιπών εργαζομένων

 • Θα πρέπει να γίνει σχεδιασμός της λειτουργίας των δομών, των μαθημάτων και του προγράμματος έτσι ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός σε κοινόχρηστους χώρους.

 • Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται θα πρέπει να απολυμαίνεται τακτικά με τον ενδεικνυόμενο από τον κατασκευαστή τρόπο.

 • Σπουδαστές, διδάσκοντες και λοιποί εργαζόμενοι που εμφανίσουν συμπτώματα ασθένειας θα πρέπει να απομακρύνονται άμεσα από τον χώρο φορώντας οπωσδήποτε μάσκα.

 • Παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση ασθένειας ή υποψίας αυτής.

 • Αποφυγή αγγίγματος σε σημεία του προσώπου (μάτια, μύτη, στόμα).

 • Πλύσιμο χεριών με σαπούνι και νερό ή σε καθαρά χέρια χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος (70%) πριν το φαγητό ή το ποτό, μετά την επαφή με κοινόχρηστα αντικείμενα, μετά τη χρήση του μπάνιου και πριν την αποχώρηση από την δομή.

 • Αφαίρεση κοσμημάτων στο πλύσιμο των χεριών.

 • Για την ευκολότερη ιχνηλάτηση συστήνεται η καταγραφή εισερχομένων- εξερχομένων σε μαθήματα/πρόβες και η καταγραφή της ύπαρξης τυχόν συμπτωμάτων.

 • Οι χρησιμοποιημένες υφασμάτινες μη ιατρικές μάσκες θα πρέπει να τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες, να πλένονται στους 60ο βαθμούς και να σιδερώνονται.

 • Τα παραπάνω μέτρα είναι ενδεικτικά, δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές περιπτώσεις και εφαρμόζονται παράλληλα με τα ευρύτερα μέτρα τα οποία ισχύουν. Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει διαρκής παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων μέσα από την ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας στην διεύθυνση https://eody.gov.gr/ καθώς και στην διεύθυνση https://covid19.gov.gr/.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να επιδεικνύουν την απαραίτητη ατομική ευθύνη, προστατεύοντας τον εαυτό τους και τα άλλα άτομα. Ειδικά οι διοικήσεις των δομών και οι διαχειριστές των χώρων θα πρέπει να μεριμνούν για την προστασία των εργαζομένων και των σπουδαστών και να προβούν κατά την κρίση τους και στην λήψη επιπλέον μέτρων που συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες ενός χώρου ή ενός μαθήματος απαιτούν.

Η Γενική Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού Ελένη Δουνδουλάκη.

Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την εκπαίδευση στον χορό θα βρείτε:
E-mail: info@pro-dance.gr
Στείλτε μας μ ένα e-mail, γράψτε μας , πέστε μας τις απορίες σας για τα μαθήματα χορού, τα ομαδικά- ατομικά μαθήματα, τον επαγγελματικό χορό ή την γαμήλια χορογραφία. Σχεδόν άμεσα θα έχετε την απάντηση για όλα. 
Μάθετε δωρεάν τα πάντα. Μάθετε για τις προσφορές, τα δωρεάν μαθήματα, και τα δωρεάν πάρτι. Δωρεάν μπορείτε να έχετε και το προφίλ σας σαν μαθητής -χορευτής και ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες σας, να βρείτε τον καλύτερο τρόπο εκπαίδευσης για εσάς.
Τα μηνύματα χωρίς στοιχεία (όνομα-τηλέφωνο) δεν θα απαντηθούν.