Μάθετε τα πάντα για τον χορό

τα πάντα για τον χορό, δωρεάν και χωρίς διαφημίσεις!

info@pro-dance.gr  

Στο τμήμα «Νέα» θα βρείτε όλες τις πρόσφατες καταχωρήσεις. 

Χορευτικές παροιμίες.

Ο λύκος σαν λείπει αφ' το χορό του, τι γάμος θε να γείνη;.

Χόρεψε, αράπη. - Δεν αδειάζω, αφέντη.

Τι έχεις γέρο που χορεύεις;  Δε μ' αφήνουν τα δαιμόνια.

Ο Φλεβάρης με νερό, κουτσός μπαίνει στο χορό.

Τρεις άδουσι, δύο δε χορεύουσι.

Όποιος είν' έξω απ' το χορό, πολλά τραγούδια ξέρει.

Της γυναίκας ο καημός: λούσα, π.....(μπίπ)  και χορός.

Οπου γάμος και χαρά, η Βασίλω πρώτη.

Τρεις λαλούν και δυο χορεύουν.

Χόρευε κυρά Ντουντού, κοίτα και το σπίτι σου.

Ο χορός και το γ.......(μπίπ)  ειν' τση γυναικός η φύση.

Αγάπαγε η Μάρω το χορό βρήκε και άντρα χορευτή.

Αλλού βαρούν τα όργανα κι αλλού χορεύει η νύφη.

Ανύπαντρος σαν παντρευτεί δεν πρέπει να χορεύει, μόνο σακί στον ώμο του κριθάρι να μαζεύει.

Μοναχός σου χόρευε κι' όσο θέλεις πήδα.

Θα τον χορέψω στο ταψί.

Κλάσε ψηλά και χόρευε.

Λείπ' ο γάτος χορεύουν τα ποντίκια.

Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει.

Ο χορός καλά κρατεί.

Έξω απ το χορό πολλά τραγούδια λένε.

Αγάπα η Μάρω το χορό, κ' ηύρ' άντρα με τη λύρα, ξαπέζα και χόρευε, Μάρω η κακομοίρα.

Οπου γάμος και χορός κι' ο Κουτρούλης μάγερας.

Θέλει ο κάτης, και χορεύγουν οι ποντικοί.

Ακούς την αρκούδα και χορεύει 'ς του γείτονά σου την αυλή, καλώς να την δεκτής και 'ς τη δική σου.

Μωρή, χόρευγε καλά, κι' απού ναι γρα, ας τη ρωτά.

Ολοι 'ορεύγου το χορό, κι' ο Φαραώς 'υναίκα.

Μη κυττάζης τα στραβά πόδια, κύττα που χορεύει ίσα.

Στο χορόν οντάν εμπαίντς 'ς ση γαϊντάν θα ιεύς. Οταν μπης ς το χορό, θα ταιριάξης το σκοπό.

Στο χορόν π' εμπαίν τον κώλον ατ' θα λαϊζ. Οποιος μπαίνει 'ς το χορό θα κουνάη τον πισινόν του.

Στον τόπο το χορό.

Εμπης σο χορό, ά χορέπ': Μπήκες στο χορό, θα χορέψεις.

Κατά τον τοίχο το χορό.

Μωρέ ποντίκι μπροστινό κατά τον τοίχο το χορό, η κουμπάρα μας η γάτα κατά μάς έχει τα μάτια.

Στα τελευταία του χουρού απουλάχτισις τουγ γάμουν.

Δε στραβάρις που θουρού κι γυρεύγουν γκι χουρόν" (Δες στραβάρες που θωρώ και γυρεύουν και χορό).

Η φακή μι του κρουμμύδιν γκι η χουρός μι του πιχνίδιν" (Η φακή με το κρεμμύδι κι ο χορός με το παιχνίδι).

Χόρευε και μεις γελάμε, κι αύριο θα σ' αναγελάμε.

Χόρεψε, Μαριά κι Ερήνη, Κατερίνα και Φροσύνη.

Χόρεψε μωρή Σουσού, τα κουρέλια απίσω σου.

Αραδιαστήτε στο χορό, σα μιοματίνες στο σωρό.

Το ψωμ' είναι μες στ' αμπάρι, το τυρί μες στο πιθάρι, κι ας ορίση και να φάη και να πιη, κι ο χορός καλά κρατεί.

Καμμιά βολά ήτανε, λέει, καμμιά κι εχόρευγε γκαι τσ' είπασι, λέει, άντρας σου 'ρθε. Λέει, το ψωμ' είναι μες στ' αμπάρι.

Τρίγγ του λιλί, να χουρέψ' του πιδί.

Χόριβι κυρά Μαριώ κι έχει κι έννοια στου χουρό.

Κάλλια εδώ κουτσαίνοντας, παρά εκεί χορεύοντας.

Θα σι κάνου να χουρέψ'ς σαν του νηστ'κό τ' αρκούδ.

Δεν αλλάζω το χορό μου, τον σκοπό των ποδαριώ μου.

Αλλοι σκάφτουν και κλαδεύουν κι άλλοι πίνουν και χορεύουν.

Σε ξένο χορό μπαίνει, ή μη μπαίνης, ή μη βάνης το πόδι.

Των καλών ναυτών γυναίκες τον Απρίλιονα χερεύουν.

Χορεύουν τα σιδερικά, πηδά και η βελόνη.

Σαν έρτη η νύφη 'ς το χορό, μην εβιαστής να την ι'ής.

Αγάπαε η γριά το χορό, κ' ευρήκε άντρα ταμπουρλή.

Θα σι κάνου να χουρέψ'ς στου ντιψί.

Εμπα στου χουρό να σι δούμε, κυρά Μαριώ.

Δίχως λύρα και βιολί εχορεύγαν οι λωλλοί.

Επήγε στοχ χορό αμμ' ήφυ εν αχόρευτος.

Των Αι-Σαράντων είναιν, ας χορέψουμε γκι ας είναι.

Τι χορό να κάνω εγώ. Τα παπούτσια που φορώ στον τσαγκάρη τα χρωστώ.

Πώς χορεύουν οι Μανιάτες σαν μπερδουκλωμένες γάτες.

Οπ' έχει ρόκα και παιδί, στο χορό να μην εμπεί.