Μάθετε τα πάντα για τον χορό

Zeybek-ικο. Έλληνες και Τούρκοι Ζεϊμπέκηδες


O Toύρκικος χορός zeybek

O Toύρκικος χορός zeybek

Ο Τουρκικός χορός "Ζεϊμπέκ" (zeybek ή zeybeği ) δεν έχει καμία σχέση με το Ζεϊμπέκικο, έχει τις ρίζες του σε τούρκικο παραδοσιακό χορό. Χορευόταν από του ζεϊμπέκηδες. οι οποίοι ήταν μια φυλή της Μικράς Ασίας.
 (εμπεριέχεται σχετικό θέμα- κλικ στον τίτλο)

Οι Έλληνες λησταντάρτες Ζεϊμπέκηδες

Οι Έλληνες λησταντάρτες Ζεϊμπέκηδες

Η έξαρση του εθνικισμού,  στην περιοχή οδήγησε τους Έλληνες αντάρτες ζεΙμπέκους στην προσχώρηση της Μεγάλης Ιδέας και τους Τούρκους ζεϊμπέκους στον Κεμαλικό επεκτατισμό. Σταδιακά το φαινόμενο της κοινωνικής ληστείας μαράθηκε. 
   (εμπεριέχεται σχετικό θέμα- κλικ στον τίτλο)