Μάθετε τα πάντα για τον χορό

τα πάντα για τον χορό, δωρεάν και χωρίς διαφημίσεις!

info@pro-dance.gr  

Στο τμήμα «Νέα» θα βρείτε όλες τις πρόσφατες καταχωρήσεις.

Κατηγορίες Παραδοσιακών χορών.

Οι παραδοσιακοὶ χοροὶ παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία.
Λόγω της ποικιλίας που παρουσιάζουν, μπορούν να ταξινομηθούν σὲ διάφορες κατηγορίες.
Αὐτές είναι:

Ανάλογα με το θέμα: Θρησκευτικούς, Πολεμικούς ή Πυρρίχιους, Ερωτικούς.

Ανάλογα με το σχήμα τους: Κυκλικούς, Αντικριστούς χορούς.

Τους κυκλικούς χορούς τους συναντάμε συνήθως σε ανοικτό κύκλο
Αντικριστοί χοροί είναι οι χοροί, που οι χορευτές στέκονται αντικριστά.
Υπάρχουν βέβαια και οι χοροί, , που χορεύονται από ένα άτομο από δύο άτομα.

Ανάλογα με το φύλλο: Ανδρικούς, Γυναικείους, Μικτούς.

Ἀνάλογα με το μέτρο ἢ ρυθμὸ χωρίζονται:

Σε αὐτοὺς που έχουν...
     μέτρο 2/8 ἢ δίσημο ρυθμό.
Με μέτρο 3/8 ἢ τρίσημο ρυθμό.
Με μέτρο 4/8 ἢ τετράσημο ρυθμὸ
Μὲ μέτρο 5/8 ἢ πεντάσημο ρυθμὸ.
Με μέτρο 6/8 ἢ ἑξάσημο ρυθμὸ.
Με μέτρο 7/8 ἢ ἑπτάσημο ρυθμὸ.
Με μέτρο 8/8 ἢ ὀχτάσημο ρυθμὸ.
Με μέτρο 9/8 ἢ ἐννιάσημο ρυθμό.

Ανάλογα με τον τόπο: Εθνικούς, Τοπικούς.

Πανελλήνιοι Παραδοσιακοί χοροί είναι ο συρτός-καλαματιανός και ο τσάμικος.

Τοπικοί Παραδοσιακοί χοροί είναι οι Ηπειρώτικοι, οι Θρακιώτικοι, οι Νησιώτικοι, οι Κρητικοί, οι χοροί της Μακεδονίας, οι Ποντιακοί και άλλοι. Ο κάθε Παραδοσιακός χορός χορεύεται διαφορετικά, έχει τη δική του μουσική και το όνομά του έχει πάντα κάποια σημασία.

Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι Παραδοσιακοί χοροί, οι οποίοι φέρουν επιδράσεις από χορούς των γειτονικών λαών. σε όλη την βαλκανική περιοχή.

Σε άλλες περιπτώσεις, όπως σε μερικά νησιά, ο χορός προέρχεται από την ύπαρξη κάποτε κατοχής (Ενετοκρατία, Φραγκοκρατία, Τουρκοκρατία).

Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι ο χορός είναι δώρο των θεών προς τον άνθρωπο.

Αφοσιωμένοι πιστά στην ιδέα ότι ο χορός ομορφαίνει την ζωή όλων μας και μας κάνει καλύτερους, αγωνιζόμαστε συνεχώς για την διάδοσή του.
Η ιστoσελίδα "pro-dance", με εντελώς δωρεάν και χωρίς διαφημίσεις παροχές, προσπαθεί καθημερινά να προσφέρει χρήσιμα για τον χορό πράγματα, κάνοντας τον χορό προσιτό ακόμα και σε αυτούς που δεν έχουν χρήματα για να ασχοληθούν με τον χορό ή κάποιο πρόβλημα τους κρατάει μακριά από αυτόν.

Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την εκπαίδευση στον χορό θα βρείτε: 
E-mail: info@pro-dance.gr
Τα μηνύματα χωρίς στοιχεία (όνομα-τηλέφωνο) δεν θα απαντηθούν.