Μάθετε τα πάντα για τον χορό

Σύγχρονος χορός


Ποιός είναι ο σύγχρονος χορός

Ποιός είναι ο σύγχρονος χορός

Για τους χορευτές του σύγχρονου, ο χορός είναι μια εκδήλωση έκφρασης και δεν υπάρχει συναίσθημα που δεν μπορεί να εκφραστεί μέσα από τον χορό. 
  (εμπεριέχεται σχετικό θέμα- κλικ στον τίτλο)

H ιστορία του σύγχρονου χορού

H ιστορία του σύγχρονου χορού

Η ιστορία του σύγχρονου χορού ξεκίνησε στην Αμερική στα τέλη του 1920 ως μία μορφή αντίδρασης στις αυστηρές δομές του κλασικού μπαλέτου. 
  (εμπεριέχεται σχετικό θέμα- κλικ στον τίτλο)