Μάθετε τα πάντα για τον χορό

τα πάντα για τον χορό, δωρεάν και χωρίς διαφημίσεις!

info@pro-dance.gr  

Στο τμήμα «Νέα» θα βρείτε όλες τις πρόσφατες καταχωρήσεις.

Χορός και μουσική. Ρυθμός, χρόνος, μέτρα χτύποι, ταχύτητα (tempo).

Η ταυτότητα της μουσικής κάθε χορού περιλαμβάνει την  ταχύτητα (tempo), τον μουσικό χρόνο, την χρονική του διάρκαια του μέτρου σε χτύπους και τον Βασικό ρυθμό.

To tempo μετριέται σε:

1. Mέτρα ανά λεπτό (ΜPM- measures per minute).
2. Χτύπους ανά λεπτό (ΒPM- bits per minute).

Το μέτρο είναι στην μουσική οι κάθετες μπάρες στο πεντάγραμμο. Σύμφωνα με το μουσικό χρόνο δηλαδή το κλάσμα 4/4, 2/4, 3/4, κάθε μέτρο διαρκεί τέσσερις χτύπους (ο παρανομαστής του κλάσματος), ο αριθμητής αναφέρεται στη αξία των μουσικών φθόγγων, που σχηματίζουν τους ρυθμούς. Οι ρυθμοί δημιουργούνται απο αυτές τις αξίες,  χτύπους και παύσεις, δηλαδή απο τα αργά (2 χτύποι μουσικής), τα γρήγορα (ένας χτύπος μουσικής) και τα τριπλά χτύπος, και χτύπος (υποδιαίρεση του χτύπου), αυτό συμβαίνει στούς χορούς cha-cha, samba, swing, jive. 

1.Χορός. 2.Tempo σε μέτρα(MPM). 3.Τempo σε χτύπους(BPM). 4.Μουσικός χρόνος. 5.Ρυθμός.   
Αργό= SL.
(Slow), Γρήγορο=Q.(quick).

Foxtrot American 30-32 MPM 120-128 BPM 4/4 (SL.-SL.-Q-Q).
Foxtrot International 28-30 MPM 112-120 ΒPM 4/4 (SL.-SL.-Q-Q).

Tango American 30-32 MPM 120-128 BPM 4/4 (SL.-SL.-Q-Q-SL.).
Tango International 33 MPM 142 BPM 4/4 (SL.-SL.-Q-Q-).

Waltz American 28-30 MPM 84-90 BPM 3/4 (&123).
Waltz International 28-30 MPM 84-90 BPM 3/4 (&123).

Viennese Waltz American 54-58 MPM 162-174 BPM 3/4 (123).
Viennese Waltz International 56-60 MPM 168-180 BPM 3/4 (123).

Quickstep International 50-52 MPM 200-208 BPM 4/4 (SL.-Q-Q.).

Cha Cha American 28-30 MPM 112-120 BPM 4/4 (Q-Q-Q-&-Q).
Cha Cha International 32 MPM 128 BPM 4/4 (Q-Q-Q-&-Q).

Rumba American 32-36 MPM 128-154 BPM 4/4 (SL.-Q-Q-).
Rumba International 26-27 MPM 104-108 BPM 4/4 (SL.-Q-Q-).

Samba American 52 MPM 104 BPM 2/4 (SL.a SL.).
Samba International 48-50 MPM 96-100 BPM 2/4 (SL. a SL.)

Paso Doblé International 58-60 MPM 58-60 BPM 4/4 (SL.-SL.).

Jive International 44-46 MPM 179-184 BPM 4/4 (Q-Q, Q&Q,Q&Q).
Swing American 34-36 MPM 146-154 BPM 4/4 (Q&Q, Q&Q. Q-Q).
Swing American Β 34-36 MPM 146-154 BPM 4/4 (SL.-SL.-Q-Q-).

Hustle-disco 28-30 MPM 112-120 BPM 4/4 (Q-Q-Q-Q).

Mambo American 48-51 MPM 192-204 BPM 4/4 9Q-Q-SL.).
Salsa 45-54 MPM 180-216 BPM 4/4 (Q-Q-Q-HOLD).

Merengue 29-32 MPM 128-138 BPM 2/4 (&Q-&Q).
Bachata 30-32 MPM 120-138 BPM 4/4 (Q-Q-Q-HOLD).

Argentino Tango 30-32 MPM 120-138 BPM 2/4, 4/4 (SL.-SL.-SL.-Q-Q-Q-Q-SL.).
Milonga 27-32 MPM 108-138 BPM 2/4, 4/4 (SL.-SL.-Q-Q-).

Bolero 24-26 MPM 96-104 BPM 4/4 (SL.-Q-Q).

Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την εκπαίδευση στον χορό θα βρείτε:
E-mail: info@pro-dance.gr
Στείλτε μας μ ένα e-mail, γράψτε μας , πέστε μας τις απορίες σας για τα μαθήματα χορού, τα ομαδικά- ατομικά μαθήματα, τον επαγγελματικό χορό ή την γαμήλια χορογραφία. Σχεδόν άμεσα θα έχετε την απάντηση για όλα.
Μάθετε δωρεάν τα πάντα. Μάθετε για τις προσφορές, τα δωρεάν μαθήματα, και τα δωρεάν πάρτι. Δωρεάν μπορείτε να έχετε και το προφίλ σας σαν μαθητής -χορευτής και ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες σας, να βρείτε τον καλύτερο τρόπο εκπαίδευσης για εσάς.
Τα μηνύματα χωρίς στοιχεία (όνομα-τηλέφωνο) δεν θα απαντηθούν.