Μάθετε τα πάντα για τον χορό

τα πάντα για τον χορό, δωρεάν και χωρίς διαφημίσεις!

info@pro-dance.gr  

Στο τμήμα «Νέα» θα βρείτε όλες τις πρόσφατες καταχωρήσεις.

Οι χοροί που εμφανίστηκαν από το 1910 εως το 1920:

χορός Tango-Parisienne (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία
χορός Shimmy Sha Wabble (χώρα προέλευσης του χορού): Αϊτή
χορός La Polichinette (χώρα προέλευσης του χορού): Γαλλία
χορός Horse Trot (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Georgia Bo-Bo dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Mexican Twist (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Racket dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α. 
χορός Southern Slide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Yale Flip (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α. 
χορός Castle Tango (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Gaby Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Bunny Hug (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Banancello (χώρα προέλευσης του χορού): Ιταλία
χορός Mumbo Jumbo (χώρα προέλευσης του χορού): Χαβάϊ
χορός Maxixe (χώρα προέλευσης του χορού): Βραζιλία
χορός Chicken Flip dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Boston Hop (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Pigeon Walk (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Stork Hop (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Come To Me Kiddy (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Picadilly Crawl (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Circle dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Broadway Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Come Back Kid (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Come To Me Tommy (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Fox Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Goat Bound (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Grapevine Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Hug Me Close (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Three Step (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Fish Walk (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Sacramento Squeeze (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Grape Juice Wallow (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Goshen Glue (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Cucia (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Diaphaneous Dip (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Pannier Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Tennis Tango (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Reno Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Casket Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Castle Walk (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Fox-trot  (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Half and Half (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Hoop Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Lame Duck (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Maurice Walk (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Santley Tango (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Tango-Argentine (Newman's) (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Irish Tango (χώρα προέλευσης του χορού): Ιρλανδία
χορός London Swish (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία
χορός Pavlova Gavotte (χώρα προέλευσης του χορού): Γαλλία
χορός Love Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Γαλλία
χορός Cactus (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Shark Swish (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Banana Peel Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Cstle Trot (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Cork Screw Twist (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Futurest Twirl (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Luncheon Lurch (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Minuet Tango (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Rag Time Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Revolutionary Rhythm (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Sea Sick Dance  Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Tango Dream (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Tiger  (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Turtle Dove (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Vampire Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Castle Canter (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Stroll  (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Peacock Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Jelly Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Mule Walk (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Philadelphia Drag (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Castle Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Innovation (Waltz), The (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Throw Away (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός las Carretas (χώρα προέλευσης του χορού): Ισπανία
χορός Chinese Ta-Toa (χώρα προέλευσης του χορού): Κίνα
χορός Rumba (χώρα προέλευσης του χορού): Κούβα
χορός Dorothy Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία
χορός Fox-trot Chasseurs (χώρα προέλευσης του χορού): Γαλλία
χορός Opera Tango (χώρα προέλευσης του χορού): Γαλλία
χορός Paresis Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Γαλλία
χορός Rabbit Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Γερμανία
χορός Aunt Jemima Slide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός New Glide Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Innovation Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Canter  (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Forlona (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Golden West, (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Newman Tango (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Pan American Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Purity Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Ta Toa (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Girl From Havana (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Swing Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Byrd Hop (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Kathlyn Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Joanelle (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Venus  (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Cinquante-Cinquante (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Clifford trot (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Evelyn Fox Trot (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Lulu Fado (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Papaltatsa Maxixe (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Davy's Foxtrot (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Clifford Walk (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Hoffman Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Maxixe Argentine (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Maxixe Bre'siliene (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Canter Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός French Pericon (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Twinkle (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Barbary Coast Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Denngozo Maxixe (χώρα προέλευσης του χορού): Ιταλία
χορός Havana Rhumba (χώρα προέλευσης του χορού): Κούβα
χορός Honolulu Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία
χορός Samba (χώρα προέλευσης του χορού): Βραζιλία
χορός Cincinnati 2-Step (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Boll Weevil Wiggle (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Alabama Scare Crow (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός American Sailor (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Georgia Grind (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Oyster Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Rabbit Hop (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Jelly Roll (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Astor Bell Hop Novelty Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Peabody (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Listen Lester (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Arkadsky (χώρα προέλευσης του χορού): Ρωσία
χορός Two Two (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Maxina (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία
χορός Trasko  (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Toddle (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Monkey Hunch (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Military Three (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Mary Pickford Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Sammy, (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Jazz (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Half Step (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Aviation Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Sand Dune (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Canteen Canter (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Tickle-Toe (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Yankee Rag (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Valse Maurice (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Cootie Tickle (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία
χορός Rocker  (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία
χορός Ohio  (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Apple Jack (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Crap Shooters  (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Dardanella (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Black Bottom (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Chicken Walk (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Charleston Blues (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία
χορός Charleston Flat (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία
χορός Flat Charleston (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία
χορός Tango-Valse (χώρα προέλευσης του χορού): Αργεντινή
χορός Tchega (χώρα προέλευσης του χορού): Γαλλία
χορός Venado (χώρα προέλευσης του χορού): Γουατεμάλα
χορός Czarin (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Stop-Time Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Tango Twist (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Shag, Collegiate (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Bambuco (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Shim Sham (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Arizona Hike (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Three Step or Jazz Straight (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Golliwog,(χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Cutting In (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Dragon Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Turn Table Gallop (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Camel Walk (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Lip To Lip (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Mooch (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Shuffle (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Tiger Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Breakaway (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Collegiate, (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Ostrich Ballet (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Bowery Tap (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Graduation Ball (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Collegiate Walk (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Dirty Dig, (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Cheek to Cheek (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Collegiate Fox trot (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Collegiate Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Lindbergh Wave Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Doin' the Raccoon (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Jazz Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Sand Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Chicken Switch (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Al Smith Hop (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Doin' The Eddie Cantor (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Varsity Drag (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Snake Hips (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Castillian Fox-trot (χώρα προέλευσης του χορού): Ισπανία
χορός Limbo (χώρα προέλευσης του χορού): Τρινιτάντ

Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την εκπαίδευση στον χορό θα βρείτε:
E-mail: info@pro-dance.gr
Τα μηνύματα χωρίς στοιχεία (όνομα-τηλέφωνο) δεν θα απαντηθούν
.

Στείλτε μας μ ένα e-mail, γράψτε μας , πέστε μας τις απορίες σας για τα μαθήματα χορού, τα ομαδικά- ατομικά μαθήματα, τον επαγγελματικό χορό ή την γαμήλια χορογραφία. Σχεδόν άμεσα θα έχετε την απάντηση για όλα.
Μάθετε δωρεάν τα πάντα. Μάθετε για τις προσφορές, τα δωρεάν μαθήματα, και τα δωρεάν πάρτι. Δωρεάν μπορείτε να έχετε και το προφίλ σας σαν μαθητής -χορευτής και ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες σας, να βρείτε τον καλύτερο τρόπο εκπαίδευσης για εσάς.
Τα μηνύματα χωρίς στοιχεία (όνομα-τηλέφωνο) δεν θα απαντηθούν.