Μάθετε τα πάντα για τον χορό

τα πάντα για τον χορό, δωρεάν και χωρίς διαφημίσεις!

info@pro-dance.gr  

Στο τμήμα «Νέα» θα βρείτε όλες τις πρόσφατες καταχωρήσεις.

Οι χοροί που εμφανίστηκαν από το 1900 εως το 1910:

χορός Maxixe (χώρα πρώτης εμφάνισης του χορού):Βραζιλία
χορός Hesitation Waltz (χώρα προέλευσης του χορού):Αγγλία
χορός Kangaroo Dip (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Castle Walk (χώρα προέλευσης του χορού):  Η.Π.Α.
χορός Cueca (χώρα προέλευσης του χορού): Βολιβία
χορός Embolada (χώρα προέλευσης του χορού): Βραζιλία
χορός Scottish Espagnole (χώρα προέλευσης του χορού): Γαλλία
χορός Taxi Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Γαλλία
χορός Apache Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Γαλλία, Παρίσι
χορός Spanish Espagnole (χώρα προέλευσης του χορού): Γαλλία, Παρίσι
χορός Angle Worm Wiggle (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Itch (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Strut (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Bull Frog's Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Buzzin' the Bee (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Legomainia (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Palesteena Foxtrot (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Lurch (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Hop (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Jazzbo Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Jarabo Tipatio (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α. Μεξικό
χορός Tatao (χώρα προέλευσης του χορού): Κίνα
χορός Beguine (χώρα προέλευσης του χορού): Νότιος Αμερική
χορός Ciuleandra (χώρα προέλευσης του χορού): Ρουμανία
χορός Kilingkingan (χώρα προέλευσης του χορού): Φιλιππίνες
χορός Irish Trot (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία
χορός Valse Deshabille (χώρα προέλευσης του χορού): Γερμανία
χορός Skating Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Γαλλία, Παρίσι
χορός Snake Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Betsy Ross Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α. Νέα Υόρκη
χορός Princess Rajah Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Mattichiche (χώρα προέλευσης του χορού): Γαλλία
χορός Frat March (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Kangaroo Hop (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Oriental Foxtrot (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Chicken Reel (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Dance of Demons (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Coconut Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Ju-Jitsu Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Turkey Trot (χώρα προέλευσης του χορού): Κεντρική Αμερική
χορός May Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Σουηδία
χορός Alma (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία
χορός Edelweiss Glide Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία
χορός Boston Two-Step (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία Λονδίνο
χορός Butterfly (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία Λονδίνο
χορός Carmencita Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία Λονδίνο
χορός Casino Two-Step (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία Λονδίνο
χορός Dolce (dream waltz) (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία Λονδίνο
χορός Elmaida Valse Lente (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία Λονδίνο
χορός New Military Two Step (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία Λονδίνο
χορός Territorial Two Step (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία Λονδίνο
χορός Valse Belvedere (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία Λονδίνο
χορός Valse Viennese (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία Λονδίνο
χορός Cuckoo Veleta (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία Λονδίνο
χορός Excelsior Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Mayfair Cotillion (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Officer's Two Step (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Sefton Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Bull Frog Hop (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Shimmy (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Esperano Barn Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Ισπανία
χορός La Mora (χώρα προέλευσης του χορού): Ιταλία
χορός Mobile Prance (χώρα προέλευσης του χορού): Γαλλία
χορός Abstract Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Boston Trot (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Klapdanse (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Boulevard Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Texas Tommy (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α. Σαν Φρανσίσκο
χορός Grizzly Bear (χώρα προέλευσης του χορού): Ισπανία
χορός Cubanola Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Κούβα
χορός Berceuse (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία
χορός Peacock Strut (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία
χορός Kangaroo Dip (χώρα προέλευσης του χορού): Αυστραλία
χορός Brazilian Tango (χώρα προέλευσης του χορού): Βραζιλία
χορός Modern Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Ευρώπη
χορός Buzz  (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Pussyfoot Prance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Philadelphia Twist (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Philadelphia Boston (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Chicken Scratch (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Chanticleer dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Boston, Walking (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Possum Trot (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Pousse Cafe (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Scratchin' The Gravel (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Cinq-a-Sept (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Harlem Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Soft Shoe (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Baboon Baby Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Lovers Two Step (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Slow Rag (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Credo Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Military Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Open Tango (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Fan Tango (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Funky Butt (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Maurice Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Moderation (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Mooch and Sugar (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Ostende (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Spirit of America (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Teddy Bear Trot (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Throwing A Fit (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Two In One (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Lowdown (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Monkey Glide, the (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Sewin' The Rice (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Congo Tongo (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Seven Years Itch (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Dog Walk (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Pull It (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Chicago (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Jazzarimbo (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Jiu Jitsu Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Jonah's Band (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Shimmy Grab (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Baltimore (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Eagle Rock (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Half Time Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός la Rumba (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α. Νέα
χορός Maurice's Step (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Parisienne Tango (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Aeroplane Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Buena Vista Tango (χώρα προέλευσης του χορού): Κούβα

Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την εκπαίδευση στον χορό θα βρείτε:
E-mail: info@pro-dance.gr
Τα μηνύματα χωρίς στοιχεία (όνομα-τηλέφωνο) δεν θα απαντηθούν.

Στείλτε μας μ ένα e-mail, γράψτε μας , πέστε μας τις απορίες σας για τα μαθήματα χορού, τα ομαδικά- ατομικά μαθήματα, τον επαγγελματικό χορό ή την γαμήλια χορογραφία. Σχεδόν άμεσα θα έχετε την απάντηση για όλα.
Μάθετε δωρεάν τα πάντα. Μάθετε για τις προσφορές, τα δωρεάν μαθήματα, και τα δωρεάν πάρτι. Δωρεάν μπορείτε να έχετε και το προφίλ σας σαν μαθητής -χορευτής και ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες σας, να βρείτε τον καλύτερο τρόπο εκπαίδευσης για εσάς.
Τα μηνύματα χωρίς στοιχεία (όνομα-τηλέφωνο) δεν θα απαντηθούν.