Μάθετε τα πάντα για τον χορό

τα πάντα για τον χορό, δωρεάν και χωρίς διαφημίσεις!

info@pro-dance.gr  

Στο τμήμα «Νέα» θα βρείτε όλες τις πρόσφατες καταχωρήσεις.

Οι χοροί και οι χώρες προέλευσης απο το Baroque στην Zumba.

Οι χοροί που εμφανίστηκαν τον 15ο αιώνα:
Χορός Saltarallo (Χώρα προέλευσης χορού: Ιταλία )
Χορός Bassa danza (Χώρα προέλευσης χορού: Ιταλία)
Χορός Piva (Χώρα προέλευσης χορού: Ιταλία)
Χορός Quaternaria (Χώρα προέλευσης χορού: Ιταλία)
Χορός Ballο (Χώρα προέλευσης χορού: Ιταλία)
Οι χοροί που εμφανίστηκαν τον 16ο αιώνα:
Χορός Galliard (Χώρα προέλευσης χορού: Ιταλία, Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία)
Χορός Canari (Χώρα προέλευσης χορού: Ισπανία)
Χορός Pavanne ( Χώρα προέλευσης χορού: Ιταλία, Γαλλία, Αγγλία)
Χορός Branle (Χώρα προέλευσης χορού: Γαλλία)
Χορός Allemande (Χώρα προέλευσης χορού: Γερμανία, Γαλλία)
Χορός Italian Dance suites (Χώρα προέλευσης χορού: Ιταλία, Γαλλία)
Χορός Cascarde ( Χώρα προέλευσης χορού:Ιταλία)
Χορός Saltarello (Χώρα προέλευσης χορού: Ιταλία)
Χορός Lavolta (Χώρα προέλευσης χορού: Ιταλία)
Οι χοροί που εμφανίστηκαν τον 17ο αιώνα:
Χορός Passepied ( Χώρα προέλευσης χορού: Γαλλία)
Χορός Chaconne (Χώρα προέλευσης χορού: Λατινική Αμερική, Ισπανία)
Χορός Contradanse (Χώρα προέλευσης χορού: Αγγλία, Γαλλία)
Χορός Courante (Χώρα προέλευσης χορού: Ιταλία)
Οι χοροί που εμφανίστηκαν τον 18ο αιώνα:
Χορός Gavotte (Χώρα προέλευσης χορού: Γαλλία)
Χορός Gigue (Χώρα προέλευσης χορού: Αγγλία, Γαλλία
Χορός Menuet (Χώρα προέλευσης χορού: Γαλλία)
Χορός Rigaudon (Χώρα προέλευσης χορού: Γαλλία)
Χορός Bouree (Χώρα προέλευσης χορού: Γαλλία)
Χορός Branle (Χώρα προέλευσης χορού: Γαλλία)
Χορός Sarabande (Χώρα προέλευσης χορού: Παναμάς)
Χορός Passacaille (Χώρα προέλευσης χορού: Ισπανία)
Οι χοροί που εμφανίστηκαν τον 19ο αιώνα:
Χορός Schottische (Χώρα προέλευσης χορού: Βοημία, Τσεχία)
Χορός Mazurka (Χώρα προέλευσης χορού: Πολωνία)
Χορός Country Dance (Χώρα προέλευσης χορού: Νότιες Η.Π.Α.)
Χορός Quadrille (Χώρα προέλευσης χορού: Γαλλία)
Χορός Waltz (Χώρα προέλευσης χορού: Βαυαρία, Γερμανία)
Χορός Polka (Χώρα προέλευσης χορού: Τσεχία)
Χορός Galop Waltz (Χώρα προέλευσης χορού: Ουγγαρία, Γερμανία)
Χορός Polonais (Χώρα προέλευσης χορού: Πολωνία)
Χορός Cotillion (Χώρα προέλευσης χορού: Δυτικές Ινδίες, Γαλλία)
Οι χοροί που εμφανίστηκαν από το 1900 εως το 1910:
χορός Maxixe (χώρα πρώτης εμφάνισης του χορού):Βραζιλία
χορός Hesitation Waltz (χώρα προέλευσης του χορού):Αγγλία
χορός Kangaroo Dip (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Castle Walk (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Cueca (χώρα προέλευσης του χορού): Βολιβία
χορός Embolada (χώρα προέλευσης του χορού): Βραζιλία
χορός Scottish Espagnole (χώρα προέλευσης του χορού): Γαλλία
χορός Taxi Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Γαλλία
χορός Apache Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Γαλλία, Παρίσι
χορός Spanish Espagnole (χώρα προέλευσης του χορού): Γαλλία, Παρίσι
χορός Angle Worm Wiggle (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Itch (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Strut (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Bull Frog's Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Buzzin' the Bee (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Legomainia (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Palesteena Foxtrot (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Lurch (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Hop (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Jazzbo Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Jarabo Tipatio (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α. Μεξικό
χορός Tatao (χώρα προέλευσης του χορού): Κίνα
χορός Beguine (χώρα προέλευσης του χορού): Νότιος Αμερική
χορός Ciuleandra (χώρα προέλευσης του χορού): Ρουμανία
χορός Kilingkingan (χώρα προέλευσης του χορού): Φιλιππίνες
χορός Irish Trot (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία
χορός Valse Deshabille (χώρα προέλευσης του χορού): Γερμανία
χορός Skating Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Γαλλία, Παρίσι
χορός Snake Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Betsy Ross Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α. Νέα Υόρκη
χορός Princess Rajah Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Mattichiche (χώρα προέλευσης του χορού): Γαλλία
χορός Frat March (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Kangaroo Hop (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Oriental Foxtrot (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Chicken Reel (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Dance of Demons (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Coconut Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Ju-Jitsu Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Turkey Trot (χώρα προέλευσης του χορού): Κεντρική Αμερική
χορός May Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Σουηδία
χορός Alma (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία
χορός Edelweiss Glide Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία
χορός Boston Two-Step (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία Λονδίνο
χορός Butterfly (novelty dance), the (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία Λονδίνο
χορός Carmencita Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία Λονδίνο
χορός Casino Two-Step (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία Λονδίνο
χορός Dolce (dream waltz) (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία Λονδίνο
χορός Elmaida Valse Lente (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία Λονδίνο
χορός New Military Two Step (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία Λονδίνο
χορός Territorial Two Step (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία Λονδίνο
χορός Valse Belvedere (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία Λονδίνο
χορός Valse Viennese (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία Λονδίνο
χορός Cuckoo Veleta (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία Λονδίνο
χορός Excelsior Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Mayfair Cotillion (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Officer's Two Step (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Sefton Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Bull Frog Hop (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Shimmy, The (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Esperano Barn Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Ισπανία
χορός La Mora (χώρα προέλευσης του χορού): Ιταλία
χορός Mobile Prance (χώρα προέλευσης του χορού): Γαλλία
χορός Abstract Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Boston Trot (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Klapdanse (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Boulevard Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Texas Tommy (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α. Σαν Φρανσίσκο
χορός Grizzly Bear (χώρα προέλευσης του χορού): Ισπανία
χορός Cubanola Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Κούβα
χορός Berceuse (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία
χορός Peacock Strut (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία
χορός Kangaroo Dip (χώρα προέλευσης του χορού): Αυστραλία
χορός Brazilian Tango (χώρα προέλευσης του χορού): Βραζιλία
χορός Modern Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Ευρώπη
χορός Buzz (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Pussyfoot Prance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Philadelphia Twist (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Philadelphia Boston (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Chicken Scratch (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Chanticleer dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Boston, Walking (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Possum Trot (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Pousse Cafe (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Scratchin' The Gravel (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Naked Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Cinq-a-Sept (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Harlem Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Soft Shoe (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Baboon Baby Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Lovers Two Step (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Slow Rag (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Credo Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Military Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Open Tango (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Fan Tango (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Funky Butt (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Maurice Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Moderation (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Mooch and Sugar (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Ostende (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Spirit of America (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Teddy Bear Trot (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Throwing A Fit (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Two In One (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Lowdown (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Monkey Glide, the (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Sewin' The Rice (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Congo Tongo (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Seven Years Itch (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Dog Walk (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Pull It, the (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Chicago (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Jazzarimbo (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Jiu Jitsu Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Jonah's Band (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Shimmy Grab (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Baltimore (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Eagle Rock (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α. Kansas City
χορός Half Time Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α. Νέα Υόρκη
χορός la Rumba (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α. Νέα Υόρκη
χορός Maurice's Step (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α. Νέα Υόρκη
χορός Parisienne Tango (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α. Νέα Υόρκη
χορός Aeroplane Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α. Νέα Υόρκη
χορός Buena Vista Tango (χώρα προέλευσης του χορού): Κούβα
Οι χοροί που εμφανίστηκαν από το 1910 εως το 1920:
1911 χορός Tango-Parisienne (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία
1911 χορός Shimmy Sha Wabble (χώρα προέλευσης του χορού): Αϊτή
1911 χορός La Polichinette (χώρα προέλευσης του χορού): Γαλλία
1911 χορός Horse Trot (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1911 χορός Georgia Bo-Bo dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1911 χορός Mexican Twist, That dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1911 χορός Racket dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1911 χορός Southern Slide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α. 
1911 χορός Yale Flip (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1911 χορός Castle Tango (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1911 χορός Gaby Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1911 χορός Bunny Hug (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1911 χορός Banancello (χώρα προέλευσης του χορού): Ιταλία
1911 χορός Mumbo Jumbo the (χώρα προέλευσης του χορού): Χαβάϊ
1912 χορός Maxixe (χώρα προέλευσης του χορού): Βραζιλία
1912 χορός Chicken Flip dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1912 χορός Boston Hop (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1912 χορός Pigeon Walk (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1912 χορός Stork Hop (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1912 χορός Come To Me Kiddy (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1912 χορός Picadilly Crawl (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1912 χορός Circle dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1912 χορός Broadway Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1912 χορός Come Back Kid (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1912 χορός Come To Me Tommy (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1912 χορός Goat Bound (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1912 χορός Grapevine Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1912 χορός Hug Me Close (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1912 χορός Three Step (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1912 χορός Fish Walk (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1912 χορός Gobbler Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1912 χορός Sacramento Squeeze (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1912 χορός Grape Juice Wallow (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1912 χορός Goshen Glue (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1912 χορός Cucia (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1912 χορός Diaphaneous Dip (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1912 χορός Pannier Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1912 χορός Tennis Tango (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1912 χορός Reno Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1912 χορός Casket Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1912 χορός Castle Walk (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1912 χορός Fox-trot dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1912 χορός Half and Half (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1912 χορός Hoop Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1912 χορός Lame Duck (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1912 χορός Maurice Walk (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1912 χορός Santley Tango (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1912 χορός Tango-Argentine (Newman's) (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1912 χορός Irish Tango (χώρα προέλευσης του χορού): Ιρλανδία
1913 χορός London Swish (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία
1913 χορός Pavlova Gavotte (χώρα προέλευσης του χορού): Γαλλία
1913 χορός Love Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Γαλλία
1913 χορός Cactus (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1913 χορός Shark Swish (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1913 χορός Banana Peel Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1913 χορός Cstle Trot (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1913 χορός Cork Screw Twist (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1913 χορός Futurest Twirl dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1913 χορός Luncheon Lurch (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1913 χορός Minuet Tango (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1913 χορός Rag Time Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1913 χορός Revolutionary Rhythm (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1913 χορός Tango Dream (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1913 χορός Tiger dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1913 χορός Turtle Dove (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1913 χορός Vampire Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1913 χορός Castle Canter (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1913 χορός Stroll dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1913 χορός Peacock Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1913 χορός Jelly Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1913 χορός Mule Walk (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1913 χορός Philadelphia Drag (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1913 χορός Castle Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1913 χορός Innovation (Waltz), The (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1913 χορός Innovation (Tango) (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1913 χορός Throw Away dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1913 χορός Las Carretas (χώρα προέλευσης του χορού): Ισπανία
1913 χορός Chinese Ta-Toa dance (χώρα προέλευσης του χορού): Κίνα
1913 χορός Rhumba (Rumba) (χώρα προέλευσης του χορού): Κούβα
1914 χορός Dorothy Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία
1914 χορός Fox-trot Chasseurs (χώρα προέλευσης του χορού): Γαλλία
1914 χορός Opera Tango (χώρα προέλευσης του χορού): Γαλλία
1914 χορός Paresis Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Γαλλία
1914 χορός Rabbit Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Γερμανία
1914 χορός New Glide Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1914 χορός Innovation Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1914 χορός Canter, the (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1914 χορός Golden West, the (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1914 χορός La Forlona (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1914 χορός Newman Tango (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1914 χορός Pan American Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1914 χορός Purity Dance, The (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1914 χορός Ta Toa [pic] (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1914 χορός Girl From Havana (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1914 χορός Swing Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1914 χορός Byrd Hop (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1914 χορός Kathlyn Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1914 χορός Joanelle (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1914 χορός Venus, the (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1914 χορός Cinquante-Cinquante (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1914 χορός Clifford trot, The (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1914 χορός Evelyn Fox Trot (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1914 χορός Lulu Fado (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1914 χορός Papaltatsa Maxixe (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1914 χορός Davy's Foxtrot (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1914 χορός Clifford Walk (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1914 χορός Hoffman Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1914 χορός Maxixe Argentine (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1914 χορός Maxixe Bre'siliene (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1914 χορός Canter Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1914 χορός French Pericon (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1914 χορός Twinkle dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1914 χορός Barbary Coast Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1914 χορός Denngozo Maxixe (χώρα προέλευσης του χορού): Ιταλία
1914 χορός Havana Rhumba (χώρα προέλευσης του χορού): Κούβα
1915 χορός Honolulu Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία
1915 χορός Samba (χώρα προέλευσης του χορού): Βραζιλία
1915 χορός Cincinnati 2-Step (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1915 χορός Boll Weevil Wiggle (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1915 χορός Alabama Scare Crow (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1915 χορός merican Sailor (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1915 χορός Georgia Grind (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1915 χορός Oyster Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1915 χορός Rabbit Hop (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1915 χορός Jelly Roll (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1915 χορός Astor Bell Hop Novelty Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1915 χορός Peabody (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1915 χορός Listen Lester (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1915 χορός Arkadsky (χώρα προέλευσης του χορού): Ρωσία
1916 χορός Two Two (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1917 χορός Maxina (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία
1917 χορός Trasko (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1917 χορός Toddle (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1917 χορός Monkey Hunch (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1917 χορός Military Three (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1917 χορός Mary Pickford Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1917 χορός Sammy, the (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1917 χορός Half Step (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1918 χορός Aviation Waltz, The (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1918 χορός Sand Dune (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1918 χορός Canteen Canter (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1918 χορός Tickle-Toe (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1918 χορός Yankee Rag (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1918 χορός Valse Maurice (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1919 χορός Cootie Tickle, The (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία
1919 χορός Rocker (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία
1919 χορός Ohio (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1919 χορός Apple Jack (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1919 χορός Crap Shooters (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1919 χορός Dardanella (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1919 χορός Black Bottom (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1919 χορός Chicken Walk dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1920 χορός Charleston Blues (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία
1920 χορός Charleston Flat (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία
1920 χορός Flat Charleston (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία
1920 χορός Tango-Valse (χώρα προέλευσης του χορού): Αργεντινή
1920 χορός Tchega (χώρα προέλευσης του χορού): Γαλλία
1920 χορός Civa Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Γερμανία
1920 χορός Venado (Dance of the) (χώρα προέλευσης του χορού): Γουατεμάλα
1920 χορός Czarin (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1920 χορός Stop-Time Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1920 χορός Tango Twist (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1920 χορός Shag, Collegiate (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1920 χορός Bambuco (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1920 χορός Shim Sham (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1920 χορός Arizona Hike (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1920 χορός Three Step or Jazz Straight (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1920 χορός Cutting In (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1920 χορός Dragon Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1920 χορός Turn Table Gallop (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1920 χορός Camel Walk (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1920 χορός Lip To Lip (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1920 χορός Mooch dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1920 χορός Shuffle (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1920 χορός Tiger Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1920 χορός Breakaway (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1920 χορός Collegiate dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1920 χορός Ostrich Ballet (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1920 χορός Bowery Tap (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1920 χορός Graduation Ball (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1920 χορός Collegiate Walk (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1920 χορός Dirty Dig (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1920 χορός Cheek to Cheek (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1920 χορός Collegiate Fox trot (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1920 χορός Collegiate Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1920 χορός Lindbergh Wave Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1920 χορός Doin' the Raccoon (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1920 χορός Jazz Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1920 χορός Sand Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1920 χορός Chicken Switch (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1920 χορός Al Smith Hop (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1920 χορός Doin' The Eddie Cantor (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1920 χορός Varsity Drag (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1920 χορός Snake Hips (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
1920 χορός Castillian Fox-trot (χώρα προέλευσης του χορού): Ισπανία
1920 χορός Limbo (χώρα προέλευσης του χορού): Τρινιτάντ
Οι χοροί που εμφανίστηκαν από το 1920 εως το 1930:
χορός Chic Walk (χώρα προέλευσης του χορού): Γαλλία
χορός Fox Trot Artistic (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Triangle One-Step (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Baltimore Buzz (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Alligator Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Footloose Strut (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Hammer & Tack (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Cat Walk (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Talmadge Fox Trot (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Marimba Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Ισπανία
χορός Espagnole (χώρα προέλευσης του χορού): Ισπανία
χορός Plesiosaurian Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Αργεντινή
χορός Fox Blues dance (χώρα προέλευσης του χορού): Γαλλία
χορός Balloon Foxtrot (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Grab Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Mon Homme (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Stumbling Steps (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός South Sea Hula Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Tucker Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Prince Of Wales Foxtrot (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Shame Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Tin Soldier Novelty Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός European Tango (χώρα προέλευσης του χορού): Γαλλία
χορός French Tango (χώρα προέλευσης του χορού): Γαλλία
χορός Brother Low Down (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Indianola (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Raggedy Ann (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Blues trot dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Flapper Walk (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Ritz dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Dance-a-la Graphonola (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Coodena (χώρα προέλευσης του χορού): Μάυρη θάλασσα
χορός Sonia Polish Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Πολωνία
χορός Banana Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Γαλλία
χορός Shag, New Orleans (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Gigolo dance (χώρα προέλευσης του χορού): Γαλλία
χορός Savannah dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Tragico Tango (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Archers Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Savoy Ballroom (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Six-Eight dance (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία
χορός Heebie Jeebies (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία
χορός Stop Trot (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία
χορός Sugar Step (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία
χορός Boston Stomp (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Aggravation Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Lindbergh Hop (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Lindy ( Hop ) (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Lindy One Step dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Palm Beach Walk (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Yale Blues (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Yankee Prance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός American Clown Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Applevilles Sis Hopkins (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Lindbergh Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Novelette (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Dixie Stomp dance (χώρα προέλευσης του χορού): Ισπανία
χορός Melange (χώρα προέλευσης του χορού): Γαλλία
χορός Camel Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Silent Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Excuse Me! (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Boom Boom dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Querida Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Ισπανία
χορός Mambo (χώρα προέλευσης του χορού): Κούβα
χορός Chamberlain dance (χώρα προέλευσης του χορού): Γερμανία
χορός Hop (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός St. Louis Shag (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Dance of the Doves (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Knock on Wood Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός King Kong dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Raftero (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Viper's Drag (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Cat Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Fan Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Piccolino dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Boogie Woogie (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Bubble Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Boll Weevil (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Collegiate Shag (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Georgetown dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Double Shuffle Speed Swing (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Dance of the Lovers (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α. 
χορός Carioca Tango (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Jitter-Jive (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Joe Louis Truck (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Shag, Carolina (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Flea Hop (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Shag, St. Louis (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Sugar Foot (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Savoy Style Swing (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Shag A. Murray (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Posin dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Cicerenella (χώρα προέλευσης του χορού): Ιταλία
χορός Conga Line (χώρα προέλευσης του χορού): Κούβα
χορός Mexiconga (χώρα προέλευσης του χορού): Μεξικό
χορός La Cucaracha (χώρα προέλευσης του χορού): Μεξικό
χορός Ya-Ya (χώρα προέλευσης του χορού): Μεξικό
Οι χοροί που εμφανίστηκαν από το 1930 εως το 1940:
χορός Calypso (χώρα προέλευσης του χορού): Τρινιτάντ
χορός Balboa (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Earhart Hop (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Mount Vernon (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Carioca dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Truckin dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Champagne Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Continental dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Jitterbug (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Peckin (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Big Apple (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Doin' the Chamberlain (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Trocadero (χώρα προέλευσης του χορού): Γαλλία
χορός Harvard Hesitation (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Ritz Carlton (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Swing Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Little Apple (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Ronrico, the (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Stag Line (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Suzy - Q dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Creole dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Broadway dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Dartmouth Dip (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός St. Louis Shuffle (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Merry Go Round Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Peelin Peach dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Pose and a Peck (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Shim Sham Shimmy (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός La Bomba (χώρα προέλευσης του χορού): Μεξικό
χορός Lambeth Walk (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία
χορός "Recreational Dance(r)" (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Lambeth Shuffle (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Dopey dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Yolanda Tango (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Cobra Tango (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Boomps-A-Daisy (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία
χορός Palais Glide (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία
χορός Floogie Walk (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Yam dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Socialite dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Castle Rock and Roll (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Sophisticated Swing (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Delfoy (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Peek A Bo Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Draft-A-Way dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Andre and Bonnie (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Back Bay Shuffle (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Black Out Stroll (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Ammunition dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Pachuko Hop (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Strut dance Champion (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Furlough (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Boopsie-Doodle (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Girdle Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Flying Lindy (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Dewey Dip dance (χώρα προέλευσης του χορού): Ισπανία
χορός Steppin dance (χώρα προέλευσης του χορού): Ισπανία
χορός Little Boat Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Κούβα
χορός Drum Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Κούβα
χορός Mexican Hat Dance [SM] (χώρα προέλευσης του χορού): Μεξικό
χορός Mosquito SLAP Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Χαβάϊ
Οι χοροί που εμφανίστηκαν από το 1940 εως το 1950:
χορός Sophisticated Swing (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Delfoy (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Peek A Bo Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Draft-A-Way dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Andre and Bonnie (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Back Bay Shuffle (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Black Out Stroll (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Praise The Lord Pass, the Ammunition (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Pachuko Hop (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Strut dance Champion (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Furlough (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Boopsie-Doodle (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Girdle Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Flying Lindy (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Dewey Dip dance (χώρα προέλευσης του χορού): Ισπανία
χορός Steppin' (χώρα προέλευσης του χορού): Ισπανία
χορός Little Boat Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Κούβα
χορός Drum Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Κούβα
χορός Mexican Hat Dance [SM] (χώρα προέλευσης του χορού): Μεξικό
χορός Mosquito SLAP Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Χαβάϊ
χορός Dig It! (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Bambi Polka (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός East Coast Swing (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Pass The Ammunition (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Thumbs Up dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Florida East Coast Shimmy (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός South Sea Fling (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Boogie-Woogie Maxixe (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Cobra Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Creep dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός La Raspa (χώρα προέλευσης του χορού): Μεξικό
χορός Dominicana dance (χώρα προέλευσης του χορού): Δομινικανή Δημοκρατία
χορός Swing Trot (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Mexican Shuffle dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Eastern Swing (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Hukilau (χώρα προέλευσης του χορού): Χαβάϊ
χορός Ballroom Hula (χώρα προέλευσης του χορού): Χαβάϊ
χορός International Ballroom (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία
χορός Kangaroo Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Αυστραλία
χορός Bossa Nova (χώρα προέλευσης του χορού): Βραζιλία
χορός Disco Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Γαλλία
χορός Rock and Roll (German) (χώρα προέλευσης του χορού): Γερμανία
χορός Hokey-Pokey (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Cumberland Long (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Dirty Dancing (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Bop (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Patti - Cake Jive (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Crawl dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Rock & Roll (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Texas Two-Step (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Mashed Potato dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Charley Bop (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Hand Jive (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Madison dance(χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Chicken Dance dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Hand Dancing (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός DC Hand Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Imperial Swing (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Duck trot dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Bostella, La (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός New Yorker dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Erev Ba (χώρα προέλευσης του χορού): Ισραήλ
χορός Charanga (χώρα προέλευσης του χορού): Κούβα
Οι χοροί που εμφανίστηκαν από το 1950 εως το 1960:
χορός Trance Dance of Bali (χώρα προέλευσης του χορού): Μπαλί Ινδία
χορός Hambone (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Stevenson Stomp (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α
χορός Tennessee Wig Walk (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Bunny Hop (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Sluefoot dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Jimmy Creepers (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Champion Strut, The (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Cha-Cha (χώρα προέλευσης του χορού): Κούβα
χορός Kinsey Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Fish dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Hot Rod Hop (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Plymouth Rock dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Tamborito dance (χώρα προέλευσης του χορού): Παναμάς
χορός Grunt Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Hitchy Koo (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Twist (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Dream Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Αγγλία
χορός Stomp-Stomp-Stomp (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Beatle Bounce (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Boogaloo dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Merenconga (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Frug dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Mouse dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Rock and Roll ( (freestyle)) (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Surfer Stomp dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Freddy dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Hop-A-Do (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Strollypso (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός La Bimbi (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Le Frisson (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Disco Two-Step (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Mysetta Waltz (χώρα προέλευσης του χορού): Ιταλία
χορός Pachanga (Cha) (χώρα προέλευσης του χορού): Κούβα
Οι χοροί που εμφανίστηκαν από το 1960 εως το 1970:
χορός Domino dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Monkey dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Guapacha (χώρα προέλευσης του χορού): Κούβα
χορός Do the Freddie (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Mule dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Hustle (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Push (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Skillipoop dance (χώρα προέλευσης του χορού): Καναδάς
χορός Funky Chicken (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Ce Roc' (χώρα προέλευσης του χορού): Γαλλία
χορός Dallas 2 Step (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Robot dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Detroit Ballroom (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Time Warp (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Crip Walk dance(χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
Οι χοροί που εμφανίστηκαν από το 1970 εως το 1980:
χορός New York Hustle (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Electric Slide (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Disco Fox (χώρα προέλευσης του χορού): Γαλλία
χορός Centipede dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Safety Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Fort Worth Shuffle (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Break Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Cabbage patch dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Pee Wee Herman Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Rock Lobster (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Manila Swing (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Smurf dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
Οι χοροί που εμφανίστηκαν από το 1980 εως το 1990:
χορός Hip-Hop (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Vogue (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Lambada (χώρα προέλευσης του χορού): Βραζιλία
χορός Mosquito Macarena (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Debka Carmiel (χώρα προέλευσης του χορού): Ισραήλ
χορός Tfilati (χώρα προέλευσης του χορού): Ισραήλ
Οι χοροί που εμφανίστηκαν από το 1990 εως σήμερα:
χορός Mosquito Macarena (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Debka Carmiel (χώρα προέλευσης του χορού): Ισραήλ
χορός Tfilati (χώρα προέλευσης του χορού): Ισραήλ
χορός Macarena (χώρα προέλευσης του χορού): Ισπανία
χορός Retro Swing (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Freak Dancing (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Grinding (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Daggering (χώρα προέλευσης του χορού): Τζαμάϊκα
χορός Crump Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Jump Swing (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Numa Numa Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Swop Dance (χώρα προέλευσης του χορού): Η.Π.Α.
χορός Merengue (χώρα προέλευσης του χορού): Δομινικανή Δημοκρατία
χορός Casino Rueda (χώρα προέλευσης του χορού): Κούβα
χορός Zouk (χώρα προέλευσης του χορού): Αφρική
χορός The Bartman (χώρα προέλευσης του χορού):
χορός The Bump and Grind (χώρα προέλευσης του χορού):
χορός The One-Two Step (χώρα προέλευσης του χορού):
χορός Reggaeton (χώρα προέλευσης του χορού): Κολομβία
χορός Bachata (χώρα προέλευσης του χορού): Δομινικανή Δημοκρατία
χορός Bachata rueda (χώρα προέλευσης του χορού):Δομινικανή Δημοκρατία
χορός kizomba (χώρα προέλευσης του χορού): Αφρική
χορός Bachata tango (χώρα προέλευσης του χορού): Δομινικανή Δημοκρατία
χορός zumba (χώρα προέλευσης του χορού): Κολομβία