Μάθετε τα πάντα για τον χορό

Η τεχνική του χορού Rumba


Χορός Rumba: Checked forward walk

Χορός Rumba: Checked forward walk

Το βήμα που χρησιμοποιείται για να γίνει κάποια αλλαγή κατεύθυνσης ονομάζεται μπροστινό βήμα check (Checked Fwd Walk) και διαφέρει από το κανονικό μπροστινό βήμα (Normal Fwd Walk).
 (εμπεριέχεται σχετικό θέμα- κλικ στον τίτλο)

Χορός Rumba: Προοδευτικά βήματα

Χορός Rumba: Προοδευτικά βήματα

Η πλειοψηφία των κινήσεων στην Rumba είναι προοδευτικές και όχι στατικές. Ακολουθεί μια λεπτομερής περιγραφή των αρχών που πρέπει να εφαρμοστούν για την σωστή εκτέλεση των μπροστινών και των πίσω βημάτων.
  (εμπεριέχεται σχετικό θέμα- κλικ στον τίτλο)

Χορός Rumba: Η κίνηση Cucaracha

Χορός Rumba: Η κίνηση Cucaracha

Η κίνηση Cucaracha χορεύεται, κυρίως από τον καβαλιέρο, κατά τη διάρκεια ορισμένων μόνο βημάτων στη Rumba. Η κίνηση αποτελείται από μια ομάδα τριών κινήσεων, που συνήθως γίνονται χωρίς στροφή, με τα πόδια να κλείνουν στην τρίτη κίνηση.
 (εμπεριέχεται σχετικό θέμα- κλικ στον τίτλο)

Χορός Rumba: Η λειτουργία των πελμάτων

Χορός Rumba: Η λειτουργία των πελμάτων

Λεπτομέρειες για τη λειτουργία των πελμάτων πρέπει να δίνονται αναλυτικά για κάθε βήμα. Γενικά, στην Rumba ισχύει ότι όλα τα μπροστινά βήματα και των δύο χορευτών γίνονται πρώτα πάνω στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού και μετά σε όλο το πέλμα.
  (εμπεριέχεται σχετικό θέμα- κλικ στον τίτλο)

Χορός Rumba: Ρυθμική παρουσίαση

Χορός Rumba: Ρυθμική παρουσίαση

H Rumba είναι ένας έντονα εκφραστικός χορός, στον οποίο συμμετέχει ολόκληρο το σώμα. Ο μουσικός χρόνος στην Rumba είναι 4/4, με περίπου 28 με 30 μέτρα ανά λεπτό για τον κοινωνικό χορό. 
  (εμπεριέχεται σχετικό θέμα- κλικ στον τίτλο)

Tα χαρακτηριστικά του χορού Rumba

Tα χαρακτηριστικά του χορού Rumba

Όπως όλοι οι Latin χοροί, η Rumba χορεύεται από το στέρνο και κάτω. Το μέρος του κορμού από το στέρνο και πάνω μένει στατικό και γενικά ακολουθεί την κίνηση του υπόλοιπου σώματος. 
  (εμπεριέχεται σχετικό θέμα- κλικ στον τίτλο)

Η πρώτη μας στροφή. Η άλλη underarm turn

Η πρώτη μας στροφή. Η άλλη underarm turn

Όπως φανερώνει και η ονομασία, η ντάμα στρίβει κάτω από το χέρι του καβαλιέρου κάνοντας μια δεξιά περπατητή στροφή  στην διάρκεια δύο βασικών βημάτων τα οποία ο καβαλιέρος σηκώνοντας το χέρι του.
   (εμπεριέχονται σχετικά θέματα- κλικ στον τίτλο)

Rumba. Η πρώτη μας στροφή σε άλλο επίπεδο

Rumba. Η πρώτη μας στροφή σε άλλο επίπεδο

Τα βήματα της ντάμας σχηματίζουν ένα καθαρό «Γ» κάτω από το αριστερό χέρι του καβαλιέρου, ο οποίος μένει στην θέση του. Φαίνεται δηλαδή ότι η ντάμα απομακρύνεται από αυτόν.
  (εμπεριέχεται σχετικό θέμα- κλικ στον τίτλο)