Μάθετε τα πάντα για τον χορό

Χοροί Jive και Swing : Τεχνική χορού


Jive. Ρυθμική παρουσίαση, χρονικές αξίες

Jive. Ρυθμική παρουσίαση, χρονικές αξίες

Ο μουσικός χρόνος  στο Jive είναι 4/4, ενώ ο δεύτερος και ο τέταρτος χτύπος κάθε μέτρου είναι πιό τονισμένος.

  (εμπεριέχεται σχετικό θέμα- κλικ στον τίτλο)

Τα χαρακτηριστικά του χορού Swing

Τα χαρακτηριστικά του χορού Swing

Οι πολλαπλοί ρυθμοί του Swing, το καθιστούν ευμετάβλητο χορό, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε τα διάφορα μετρήματα του χορού. 
 (εμπεριέχεται σχετικό θέμα- κλικ στον τίτλο)

Swing και Jive: Ποια η διαφορά;

Swing και Jive: Ποια η διαφορά;

Οι χοροί αυτοί παρουσιάζουν πολλά κοινά στοιχεία, το jive είναι πιο αθλητικό, το swing είναι πιο κοινωνικό. Αν αντέχετε τις έντονες προκλήσεις δοκιμάστε και τους δύο χορούς.
(εμπεριέχεται σχετικό θέμα- κλικ στον τίτλο)

Jive. O χορός των sprinters

Jive. O χορός των sprinters

Σε σύγκριση με το tempo του Jive, τα 32-36 μέτρα ανά λεπτό του Swing στο American style, κάνουν τo swing από άποψη ταχύτητας να μοιάζει με χαλαρό περίπατο δίπλα σε προαστιακό τραίνο.
(εμπεριέχεται σχετικό θέμα- κλικ στον τίτλο)