Μάθετε τα πάντα για τον χορό

Χορός Cha-Cha: Τεχνική χορού


Oi xρονικές αξίες του χορού cha-cha

Oi xρονικές αξίες του χορού cha-cha

Από άποψη ταχύτητας, μπορεί να χορεύεται άνετα πάνω σε μια αρκετά μεγάλη ρυθμική ποικιλία. Στα 32-34 μέτρα ανά λεπτό είναι η αποδεκτή ταχύτητα για τους διαγωνισμούς ή τις επαγγελματικές εξετάσεις.
 (εμπεριέχεται σχετικό θέμα- κλικ στον τίτλο)

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χορού cha-cha

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χορού cha-cha

Το footwork απαιτεί τα βήματα να είναι ευδιάκριτα. Το ανακριβές footwork ή το σούρσιμο των πελμάτων καθυστερούν τις κινήσεις και προσδίδουν τελείως διαφορετικό ύφος στους χορευτές.
  (εμπεριέχεται σχετικό θέμα- κλικ στον τίτλο)

Η τεχνική των chasse στο Cha cha

Η τεχνική των chasse στο Cha cha

Chasse στο Cha-cha είναι το τριπλό βήμα που αποτελείται από τα δύο μικρά βήματα πάνω στους δύο μισούς χτύπους (4, &) της μουσικής και το μεγάλο βήμα στον ολόκληρο χτύπο στο (1).
  (εμπεριέχεται σχετικό θέμα- κλικ στον τίτλο)

Τα είδη των chasses στο Cha-cha

Τα είδη των chasses στο Cha-cha

Κάθε διαφορετικός τρόπος εκτέλεσης των chasses αφορά ένα ή περισσότερα βήματα και μόνον αυτά. Φυσικά κάποιοι τρόποι εκτέλεσης αφορούν προχωρημένα βήματα και αφορούν υψηλού επιπέδου χορευτές.
   (>>> εμπεριέχεται ένα σχετικό θέμα)