Μάθετε τα πάντα για τον χορό

Οι γραμμές χορού και τα alignements


Alignements και γραμμές χορού

Alignements και γραμμές χορού

Tο alignement μπορεί να χρησιμοποιείται τόσο στους απαλούς χορούς, που όλοι είναι προοδευτικοί, όσο και στους latin προοδευτικούς χορούς, δηλαδή την Samba και το Paso Doble.
  (εμπεριέχεται σχετικό θέμα- κλικ στον τίτλο)

Alignements όταν ο χορευτής κινείται εμπρός

Alignements όταν ο χορευτής κινείται εμπρός

Όταν ο χορευτής κινείται προς τα μπρος κοιτάζοντας την γραμμή χορού (facing LOD) τα alignements στα οποία μπορεί να τοποθετηθεί είναι (αναλυτικά με εικόνες) τα εξής.
 (εμπεριέχεται σχετικό θέμα- κλικ στον τίτλο)

Alignements όταν ο χορευτής κινείται πίσω

Alignements όταν ο χορευτής κινείται πίσω

Όταν ο χορευτής κινείται προς τα πίσω έχοντας πλάτη την γραμμή χορού (backing LOD) τα alignements στα οποία μπορεί να τοποθετηθεί (αναλυτικά με εικόνες) είναι τα εξής. 
 (εμπεριέχεται σχετικό θέμα- κλικ στον τίτλο)

Τα alignements. Τι είναι το pointing

Τα alignements. Τι είναι το pointing

Υπάρχουν οχτώ επιπλέον alignements, τα οποία χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά του βάρους του σώματος στο τέλος μίας κίνησης.(εικόνες)
 (εμπεριέχεται σχετικό θέμα- κλικ στον τίτλο)