Μάθετε τα πάντα για τον χορό

τα πάντα για τον χορό, δωρεάν και χωρίς διαφημίσεις!

info@pro-dance.gr  

Στο τμήμα «Νέα» θα βρείτε όλες τις πρόσφατες καταχωρήσεις.

Πρωταθλητές στην κατηγορία Standard.

Στην παρακάτω λίστα μπορείτε να δείτε τους πρωταθλητές κόσμου στον επαγγελματικό χορό, από τον πρώτο μέχρι και τον περσινό διαγωνισμό (2015), σε κάθε χρονιά και με την χώρα που εκπροσώπησαν.

Η εκπροσώπηση δεν έχει σχέση ούτε με την καταγωγή, ούτε με τον τόπο διαμονής του κάθε αθλητή, είναι επιλογή του η χώρα που θέλει να εκπροσωπήσει, αρκεί η χώρα να είναι μέλος του WDC και ο ίδιος να έχει δελτίο αθλητού σε αυτήν την χώρα.

Το 1922 το ζευγάρι Victor Silvester & Phyllis Clarke εκπροσωπώντας τις Αγγλία
Το 1923 το ζευγάρι Δεν έγινε διαγωνισμός
Το 1924 το ζευγάρι Maxwell Stewart & Barbara Miles εκπροσωπώντας την Αγγλία
Το 1925 το ζευγάρι Maxwell Stewart & Barbara Miles εκπροσωπώντας την Αγγλία 2 φορές
Το 1926 το ζευγάρι Maxwell Stewart & Pat Sykes εκπροσωπώντας την Αγγλία 3 φορές
Το 1927 το ζευγάρι Edward Blunt & Doris Germai εκπροσωπώντας την Αγγλία
Το 1928 το ζευγάρι Maxwell Stewart & Pat Sykes εκπροσωπώντας την Αγγλία 4 φορές
Το 1929 το ζευγάρι Herbert Jemull & Γκέρτι Hepprich εκπροσωπώντας την Γερμανία
Το 1930 το ζευγάρι Maxwell Stewart & Pat Sykes εκπροσωπώντας την Αγγλία 5 φορές
Το 1931 το ζευγάρι Arthur Milner & Norma Σπήλαιο εκπροσωπώντας την Αγγλία
Το 1932 το ζευγάρι Marcel & Mme Chapoul εκπροσωπώντας την Γαλλία
Το 1933 το ζευγάρι Sίdnei Stern & Mae Walmsey εκπροσωπώντας την Αγγλία
Το 1934 το ζευγάρι Marcel & Mme Chapoul εκπροσωπώντας την Γαλλία
Το 1935 το ζευγάρι Marcel & Mme Chapoul εκπροσωπώντας την Γαλλία 2 φορές
Το 1936 το ζευγάρι Marcel & Mme Chapoul εκπροσωπώντας την Γαλλία 3 φορές
Το 1937 το ζευγάρι Arthur Norton & Pat Eaton εκπροσωπώντας την Αγγλία
Το 1938 το ζευγάρι Arthur Norton & Pat Eaton εκπροσωπώντας την Αγγλία 2 φορές
Το 1939 το ζευγάρι Arthur Norton & Pat Eaton εκπροσωπώντας την Αγγλία 3 φορές
Το 1947 το ζευγάρι Victor Barrett & Doreen Freeman εκπροσωπώντας την Αγγλία
Το 1948 το ζευγάρι Bob Henderson & Eileen Henshall εκπροσωπώντας την Αγγλία
Το 1949 το ζευγάρι Bob Henderson & Eileen Henshall εκπροσωπώντας την Αγγλία 2 φορές
Το 1950 το ζευγάρι Bob Henderson & Eileen Henshall εκπροσωπώντας την Αγγλία 3 φορές
Το 1959 το ζευγάρι Desmond Ellison & Brenda Winslade εκπροσωπώντας την Αγγλία
Το 1960 το ζευγάρι Bill και Bobbie Irvine εκπροσωπώντας την Σκωτία
Το 1961 το ζευγάρι Harry Smith-Hampshire & Doreen Casey εκπροσωπώντας την Αγγλία
Το 1962 το ζευγάρι Bill & Bobbie Irvine εκπροσωπώντας την Σκωτία 2 φορές
Το 1963 το ζευγάρι Bill & Bobbie Irvine εκπροσωπώντας την Σκωτία 3 φορές
Το 1964 το ζευγάρι Bill & Bobbie Irvine εκπροσωπώντας την Σκωτία 4 φορές
Το 1965 το ζευγάρι Bill & Bobbie Irvine εκπροσωπώντας την Σκωτία 5 φορές
Το 1966 το ζευγάρι Peter Eggleton & Brenda Winslade εκπροσωπώντας την Αγγλία
Το 1967 το ζευγάρι Bill & Bobbie Irvine εκπροσωπώντας την Σκωτία 6 φορές
Το 1968 το ζευγάρι Bill & Bobbie Irvine εκπροσωπώντας την Σκωτία 7 φορές
Το 1969 το ζευγάρι Peter Eggleton & Brenda Winslade εκπροσωπώντας την Αγγλία 2 φορές
Το 1970 το ζευγάρι Peter Eggleton & Brenda Winslade εκπροσωπώντας την Αγγλία 3 φορές
Το 1971 το ζευγάρι Anthony Hurley & Fay Saxton εκπροσωπώντας την Αγγλία
Το 1972 το ζευγάρι Anthony Hurley & Fay Saxton εκπροσωπώντας την Αγγλία 2 φορές
Το 1973 το ζευγάρι Richard & Janet Gleave εκπροσωπώντας την Αγγλία
Το 1974 το ζευγάρι Richard & Janet Gleave εκπροσωπώντας την Αγγλία 2 φορές
Το 1975 το ζευγάρι Richard & Janet Gleave εκπροσωπώντας την Αγγλία 3 φορές
Το 1976 το ζευγάρι Richard & Janet Gleave εκπροσωπώντας την Αγγλία 4 φορές
Το 1977 το ζευγάρι Richard & Janet Gleave εκπροσωπώντας την Αγγλία 5 φορές
Το 1978 το ζευγάρι Richard & Janet Gleave εκπροσωπώντας την Αγγλία 6 φορές
Το 1979 το ζευγάρι Richard & Janet Gleave εκπροσωπώντας την Αγγλία 7 φορές
Το 1980 το ζευγάρι Richard & Janet Gleave εκπροσωπώντας την Αγγλία 8 φορές
Το 1981 το ζευγάρι Michael & Βίκυ Barr εκπροσωπώντας την Αγγλία
Το 1982 το ζευγάρι Michael & Βίκυ Barr εκπροσωπώντας την Αγγλία 2 φορές
Το 1983 το ζευγάρι Michael & Βίκυ Barr εκπροσωπώντας την Αγγλία 3 φορές
Το 1984 το ζευγάρι Michael & Βίκυ Barr εκπροσωπώντας την Αγγλία 4 φορές
Το 1985 το ζευγάρι Michael & Βίκυ Barr εκπροσωπώντας την Αγγλία 5 φορές
Το 1986 το ζευγάρι Stephen & Lindsey Hillier εκπροσωπώντας την Αγγλία
Το 1987 το ζευγάρι Stephen & Lindsey Hillier εκπροσωπώντας την Αγγλία 2 φορές
Το 1988 το ζευγάρι Stephen & Lindsey Hillier εκπροσωπώντας την Αγγλία 3 φορές
Το 1989 το ζευγάρι John Wood & Anne Lewis εκπροσωπώντας την Αγγλία
Το 1990 το ζευγάρι Marcus & Karen Hilton εκπροσωπώντας την Αγγλία
Το 1991 το ζευγάρι Marcus & Karen Hilton εκπροσωπώντας την Αγγλία 2 φορές
Το 1992 το ζευγάρι Marcus & Karen Hilton εκπροσωπώντας την Αγγλία 3 φορές
Το 1993 το ζευγάρι Marcus & Karen Hilton εκπροσωπώντας την Αγγλία 4 φορές
Το 1994 το ζευγάρι Marcus & Karen Hilton εκπροσωπώντας την Αγγλία 5 φορές
Το 1995 το ζευγάρι Marcus & Karen Hilton εκπροσωπώντας την Αγγλία 6 φορές
Το 1996 το ζευγάρι Marcus & Karen Hilton εκπροσωπώντας την Αγγλία 7 φορές
Το 1997 το ζευγάρι Marcus & Karen Hilton εκπροσωπώντας την Αγγλία 8 φορές
Το 1998 το ζευγάρι Marcus & Karen Hilton εκπροσωπώντας την Αγγλία 9 φορές
Το 1999 το ζευγάρι Luca & Loraine Baricchi εκπροσωπώντας την Αγγλία
Το 2000 το ζευγάρι Augusto Schiavo & Caterina Arzenton εκπροσωπώντας την Ιταλία
Το 2001 το ζευγάρι Luca & Loraine Baricchi εκπροσωπώντας την Αγγλία
Το 2002 το ζευγάρι Christopher Hawkins & Hazel Newberry εκπροσωπώντας την Αγγλία
2003 το ζευγάρι Christopher Hawkins & Hazel Newberry εκπροσωπώντας την Αγγλία 2 φορές
Το 2004 το ζευγάρι Christopher Hawkins & Hazel Newberry εκπροσωπώντας την Αγγλία 3 φορές
Το 2005 το ζευγάρι Mirko Gozzoli & Alessia Betti εκπροσωπώντας την Ιταλία
Το 2006 το ζευγάρι Mirko Gozzoli & Alessia Betti εκπροσωπώντας την Ιταλία 2 φορές
Το 2007 το ζευγάρι Mirko Gozzoli & Alessia Betti εκπροσωπώντας την Ιταλία 3 φορές
Το 2008 το ζευγάρι Mirko Gozzoli & Alessia Betti εκπροσωπώντας την Ιταλία 4 φορές
Το 2009 το ζευγάρι Arunas Bizokas & Katusha Demidova εκπροσωπώντας τις ΗΠΑ
Το 2010 το ζευγάρι Arunas Bizokas & Katusha Demidova εκπροσωπώντας τις ΗΠΑ 2 φορές

Το 2011 το ζευγάρι Arunas Bizokas & Katusha Demidova εκπροσωπώντας τις ΗΠΑ 3 φορές

Το 2012 το ζευγάρι Arunas Bizokas & Katusha Demidova εκπροσωπώντας τις ΗΠΑ 4 φορές

Το 2013 το ζευγάρι Arunas Bizokas & Katusha Demidova εκπροσωπώντας τις ΗΠΑ 5 φορές

Το 2014 το ζευγάρι Arunas Bizokas & Katusha Demidova εκπροσωπώντας τις ΗΠΑ 6 φορές

Το 2015 το ζευγάρι Arunas Bizokas & Katusha Demidova εκπροσωπώντας τις ΗΠΑ 7 φορές


Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την εκπαίδευση στον χορό θα βρείτε:
E-mail: info@pro-dance.gr
Τα μηνύματα χωρίς στοιχεία (όνομα-τηλέφωνο) δεν θα απαντηθούν.
Στείλτε μας e-mail, γράψτε μας, τις απορίες σας. Σχεδόν άμεσα θα έχετε την απάντηση. 
Μάθετε δωρεάν τα πάντα και βρείτε τον καλύτερο τρόπο εκπαίδευσης για εσάς.