Μάθετε τα πάντα για τον χορό

τα πάντα για τον χορό, δωρεάν και χωρίς διαφημίσεις!

info@pro-dance.gr  

Στο τμήμα «Νέα» θα βρείτε όλες τις πρόσφατες καταχωρήσεις.

Παπούτσια χορού. Πίνακας μεγεθών.

Τα μεγέθη των παπουτσιών χορού δεν είναι απολύτως ακριβή και ίσως να δια φέρουν από τα μεγέθη των κοινών σας παπουτσιών.
Για αυτό είναι καλό να τα δοκιμάζετε προσεκτικά.

Μεγέθη παπουτσιών χορού για τις κυρίες:

Βρετανία: 2              2.5    3     3.5           4      4.5     5    5.5    6             6.5     7     7.5
Ευρώπη:  34   34.5   35   35.5  36   36.5  37   37.5  38  38.5   39   39.5  40    40.5  41   42
Aμερική:  4     4.5     5     5.5    6     6.5     7      7.5    8    8.5    9     9.5   10    10.5  11
(cms):           21.5   22    22.5 23            23    23.5  24   24    24.5   25    25.5         26   26.5

Μεγέθη παπουτσιών χορού για τους κυρίους:

Bρετανία: 5      5.5   6.5    7             7.5              8     8.5    9            9.5   10    10.5         11   11.5   12
Eυρώπη:  38   38.7  39.3  40  40.5   41    41.5  42   42.5   43  43.5  44   44.5  45  45.5  46   46.5   47
Aμερική:  5.5    6     6.5    7   7.5      8       8.5     9    9.5    10  10.5   11  11.5   12  12.5  13   13.5  14
(cms):    23.5  24   24.5  25  25.5   26     26.5   27   27.5   28  28.5   29  29.5  30  30.5   31   31.5  32

Μεγέθη παπουτσιών χορού για τα κορίτσια:

Bρετανία: 8   8.5    9    9.5   10  10.5  11  11.5 12   12.5  13    13.5   1     1,5    2       2,5
Eυρώπη: 26  26.5  27  27.5  28  28.5  29   30  30.5   31  31.5  32.2  33  33.5   34     35
Aμερική: 8.5  9    9.5   10   10.5 11   11.5 12  13.5  13   13.5    1    1,5    2      2,5      3
cms):   14.5  15  15.5  16  16.5  17  17.5  18  18.5  19  19.5  20   20.5   21     21.5  22

Μεγέθη παπουτσιών χορού για τα αγόρια:

Bρετανία: 11   11.5  12     12.5   13    13.5   1     1,5   2     2.5    3     3.5    4      4.5
Eυρώπη:  29   29.7  30.5   31    31.5  33  33.5   34   34.7   35   35.5  36    37    37.5
Aμερική: 11.5 12    12.5   13    13.5     1  1.5    2       2.5     3   3,5     4     4,5    5
(cms):   16.5  17    17.5   18    18.5   19  19.5  20    20.5   21  21.5  22    22.5   23