Μάθετε τα πάντα για τον χορό

τα πάντα για τον χορό, δωρεάν και χωρίς διαφημίσεις!

info@pro-dance.gr  

Στο τμήμα «Νέα» θα βρείτε όλες τις πρόσφατες καταχωρήσεις.

Ανώνυμο μήνυμα προς χορευτές.

Μας το έστειλαν, το βρήκαμε ενδιαφέρον και το μοιραζόμαστε με εσάς. Απλά μεταφράσαμε επί λέξει το κείμενο από τα Αγγλικά στα Ελληνικά, δεν υιοθετούμε τίποτα, δεν το σχολιάζομε. Ο καθένας είναι ελεύθερος να μην το διαβάσει, να το διαβάσει και να αδιαφορήσει ξεχνώντας το, να προβληματισθεί ή να το συζητήσει.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι με γραφή bold, η μετάφραση στα Ελλήνικά με απλή γραφή.

Wake up ballroom dancers !
Ξυπνήστε χορευτές ballroom!

Search the Web: you will find one hundred international dance organizations. Which one is the real thing ? No one. They are not organizations - they are businesses competing for your money.
Ψάξτε στο Web (κυβερνοχώρος): Θα βρείτε 100 διεθνείς οργανισμούς χορού. Ποιος είναι ο γνήσιος, ο πιο αληθινός? Κανένας. Δεν είναι οργανισμοί- είναι επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται για τα χρήματα σας.

Nothing official about them. Anyone can start a business called Association, Organization, Federation, Council, Alliance etc. to sell titles - or organize events selling titles.
Τίποτα δεν υπάρχει επίσημα από αυτούς. Οποιοσδήποτε μπορεί να αρχίσει μια επιχείρηση που θα λέγεται Συνεταιρισμός, Οργανισμός, Ομοσπονδία, Συμβούλιο, Συμμαχία κλπ, για να πουλάει τίτλους ή να οργανώνει διάφορες εκδηλώσεις που πουλάνε τίτλους.

Governments are against this racket.
Οι κυβερνήσεις είναι εναντίον αυτής της δραστηριότητας.

Refuse exploitation.
Αρνηθείτε την εκμετάλλευση.

Dance is free for all. Your dance studio does not need patronage.
Ο χορός είναι ελεύθερος για όλους. Η σχολή χορού σου δεν χρειάζεται κηδεμονία.

Reject mafias selling protection. They have no authority to rule over you.
Απορρίψτε τις μαφίες που πουλάνε προστασία. Δεν έχουν καμία δικαιοδοσία να σε κυβερνούν.

No rules, no judges, no titles, no servitude.
Όχι κανόνες, όχι κριτές, όχι τίτλους, όχι καταπίεση.

No false promises that they will take you to the Olympic Games.
Όχι στις ψεύτικες υποσχέσεις ότι θα σε πάνε στους Ολυμπιακούς αγώνες.

Their competitions are fixed, their championships are fake, their titles are worthless, their rules are arbitrary.
Οι διαγωνισμοί τους είναι φτιαγμένοι, τα πρωταθλήματα τους είναι ψεύτικα, οι τίτλοι τους είναι χωρίς αξία, οι κανόνες τους είναι αυθαίρετοι.

They sell titles such as judge, adjudicator, champion, representative, licensee, francisee, medalist etc. - pure garbage.
Πουλάνε τίτλους όπως κριτής, δικαστής, πρωταθλητής, εκπρόσωπος, επιτετραμμένος, εξουσιοδοτημένος, μεριδιούχος, κάτοχος μεταλλίου κλπ, σκέτα σκουπίδια.

Only government-recognized titles have value.
Μόνο η κυβέρνηση αναγνωρίζει τίτλους που έχουν αξία.

Combat fraud in dance!
Καταπολεμήστε την απάτη στον χορό.

Επαναλαμβάνομε για να μην παρεξηγηθούμε. Δεν υιοθετούμε τίποτα από το περιεχόμενο του μηνύματος. Το διαβάζουμε και μας προβληματίζει, κρατάμε τις σκέψεις και τα συμπεράσματά μας για εμάς. Κάντε και εσείς το ίδιο προβληματισθείτε ή αδιαφορήσετε και ξεχάστε το.

Μια μικρή μόνο συμβουλή, όσο θάρρος και να έχετε εαν ανήκετε κάπου...μην το συζητήσετε.