Μάθετε τα πάντα για τον χορό

Άδεια λειτουργίας σχολής χορού. Οι νόμοι


Άδεια ίδρυσης Ερασιτεχνικής σχολής χορού

Άδεια ίδρυσης Ερασιτεχνικής σχολής χορού


Άδεια ίδρυσης κια λειτουργίας
Ερασιτεχνικής σχολής χορού


(εμπεριέχεται σχετικό θέμα- κλικ στον τίτλο)

Άδεια ίδρυσης Ανώτερης σχολής χορού

Άδεια ίδρυσης Ανώτερης σχολής χορού


Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
Ανώτερης σχολής χορού


(εμπεριέχεται σχετικό θέμα- κλικ στον τίτλο)

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Γυμναστηρίων

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Γυμναστηρίων


Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
Γυμναστηρίων(εμπεριέχεται σχετικό θέμα- κλικ στον τίτλο)

Υπάρχει περιορισμός για τις σχολές Μπαλέτου

Υπάρχει περιορισμός για τις σχολές Μπαλέτου

Υπάρχει ένας σημαντικός περιορισμός στην διδασκαλία άλλων ειδών χορού εκτός απο τον Κλασσικό για τις σχολές Μπαλέτου.

(εμπεριέχεται σχετικό θέμα- κλικ στον τίτλο)

Γυμναστήρια. Η απλούστευση της διαδικασίας

Γυμναστήρια. Η απλούστευση της διαδικασίας

Απλούστευση διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων και Αθλητικών Σχολών με tον Νόμο 3169/2013.

(εμπεριέχεται σχετικό θέμα- κλικ στον τίτλο)

Σχολές χορού. Η απλούστευση της διαδικασίας

Σχολές χορού. Η απλούστευση της διαδικασίας

Απλούστευση διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων και Αθλητικών Σχολών με tον Νόμο 2665/2011.


(εμπεριέχεται σχετικό θέμα- κλικ στον τίτλο)

Λάθος ή σωστό? Θα φανεί στο αποτέλεσμα

 Λάθος ή σωστό? Θα φανεί στο αποτέλεσμα

Μπορεί κάποιος επιχειρηματίας να ιδρύσει και να λειτουργήσει σχολή χορού, χωρίς να είναι χορευτής ή δάσκαλος χορού? Τώρα μπορεί, αρκεί να διαθέτει τα χρήματα.
(εμπεριέχεται σχετικό θέμα - κλικ στον τίτλο)